nieuws

Onderzoeken effecten van aardbevingen gebundeld in online kennisbank

28 nov 2018

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken lanceert vandaag met haar website: www.kennisplatformbouwen.nl. De site maakt publicaties en onderzoeksrapporten met betrekking tot aardbevingen in het Groninger gasveld toegankelijk voor zowel professionals als bewoners.

Kennisplatform Bouwen en Versterken

Website

Wat doet het Kennisplatform Bouwen en Versterken?

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken is in 2017 door BuildinG opgericht in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en in samenwerking met TNO en Hanzehogeschool Groningen. Het doel van het platform is om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren en de kennis over de aardbevingsproblematiek in Noord-Nederland voor iedereen toegankelijk te maken. Om dat te realiseren organiseert het platform een aantal activiteiten. Drie maal per jaar komen wetenschappers en professionals in kennistafels bijeen om vast te stellen wat de belangrijkste vragen zijn over specifieke thema's. De speerpunten voor vervolgonderzoek worden vastgelegd in een kennisagenda die ieder jaar een update krijgt. In samenwerking met het kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen wordt jaarlijks een congres georganiseerd voor bewoners en deskundigen. Vanaf nu zijn alle activiteiten van het platform én de openbaar beschikbare kennis digitaal beschikbaar op de website www.kennisplatformbouwen.nl.

Wat is het doel van de website?

Op de site is ruimte gecreëerd voor alle activiteiten die het kennisplatform organiseert, zoals de kennisagenda, de kennistafels, het kenniscongres en de kennisbank. Het doel van de site is om publicaties en onderzoeksrapporten met betrekking tot de effecten van aardbevingen voor iedereen toegankelijk te maken; de publicaties zijn geordend in zes categorieën binnen de kennisbank. Als bezoeker kun je navigeren naar de categorie van keuze waarin de onderzoeken zijn ondergebracht. Van elk opgenomen dossier is een duiding te lezen alsmede een link naar het volledige rapport.
Er zijn veel publicaties over effecten van aardbevingen en niet alle onderzoeken zullen op de site worden geduid. Het kennisplatform heeft de ambitie om actueel, overzichtelijk en begrijpelijk te zijn.  Daartoe heeft de site een begrippenlijst opgenomen die de bezoeker helpt met de uitleg van veel technische termen tijdens het lezen.

Nieuws

Belangrijke stap voor beoordeling van versterkende maatregelen in aardbevingsregio

02 november 2018
BuildinG in Groningen was op 30 oktober het decor van een (unieke) bijeenkomst rondom de ontwikkeling van een beoordelingskader voor versterkende maatregelen. Lees verder
Kennis

Innovatie in de bouw door kennisdeling en advisering

In de bouw ontstaan doorlopend innovatieve ideeën. Door kennisontwikkeling en advisering helpt TNO bouwbedrijven, toeleveranciers en architecten van die ideeën concrete bouwinnovaties te maken. Lees verder
Expertise

Structural Dynamics

Structural Dynamics houdt zich bezig met het dynamisch gedrag en faalgedrag van de meest uiteenlopende constructies op land en water, zoals bruggen, schepen en windmolenparken op zee. Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. Chris Geurts

  • dynamica
  • trillingen
  • windbelasting
  • windtechnologie

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.