nieuws

TNO vraagt om blijvende aandacht voor gebitten van jongeren

26 nov 2018

Gebitten van jongeren, vooral van tieners, zijn in de afgelopen 6 jaar verslechterd. Verder blijkt dat jongeren met een lage sociaaleconomische status nog steeds een slechtere mondgezondheid hebben en hun gebitten minder goed verzorgen dan hun leeftijdsgenoten met een hoge sociaaleconomische status. Een slechte zaak, aldus tandheelkundig epidemioloog Annemarie Schuller die namens TNO onderzoek deed voor het 'Signalement Mondzorg 2018'. Om de mondgezondheid van jongeren te verbeteren, is meer aandacht voor het voorkomen van gaatjes en gebitsslijtage nodig. “Deze aandacht moet zich richten op een brede groep van jeugdigen en hun ouders” aldus Annemarie, “preventie werkt, dat zien we bij 5-jarigen waarvan de mondgezondheid is verbeterd”.

Minder gave gebitten dan in voorgaande jaren

Het Signalement beschrijft de resultaten van het onderzoek naar mondgezondheid van jongeren dat het Zorginstituut in 2017 heeft laten uitvoeren. Er is daarbij een vergelijking gemaakt met onderzoeken uit 2005 en 2011. Uit deze vergelijking blijkt dat de mondgezondheid van 5-jarigen de afgelopen zes jaar is verbeterd, maar dat die van de andere onderzochte leeftijdsgroepen (11-, 17- en 23-jarigen) is gestagneerd of zelfs verslechterd. De verbetering van de mondgezondheid van de 5-jarigen is mogelijk te verklaren door de aandacht voor het gebit van jonge kinderen in de afgelopen jaren.

Een voorbeeld daarvan is de preventiemethode ‘Gewoon Gaaf’ van het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. Het gaat hierbij vooral om tweemaal per dag tandenpoetsen, niet te vaak of gedurende te lange tijd voedsel of dranken nuttigen(maximaal 7 eetmomenten per dag) en het belang van niet spoelen na tandenpoetsen zodat fluoride langer in de mond blijft.

Cariës (gaatjes in tanden) blijkt net als in de twee voorgaande onderzoeksjaren nog altijd zeer veel voor te komen onder jongeren: een kwart van de 5-jarigen, 40% van de 11-jarigen, twee derde van de 17-jarigen en vier vijfde van de 23-jarigen hebben cariës tot in het tandbeen. Daarnaast is er een sterke toename van gebitsslijtage: ongeveer een derde van de 17-jarigen en ruim de helft van de 23-jarigen vertoont slijtage tot in het tandbeen. Meestal is erosie de oorzaak van gebitsslijtage; erosie komt door het nuttigen van zuren in zoete voedingsmiddelen en dranken.

Sociaaleconomische verschillen nog steeds groot

Het onderzoek maakt onderscheid tussen jongeren met een lage en een hoge sociaaleconomische status (SES). Bepalend hiervoor is het opleidingsniveau: bij 5- en 11-jarigen dat van de moeder, bij 17- en 23-jarigen het eigen opleidingsniveau. “Een goede mondgezondheid zou niet afhankelijk moeten zijn van de hoogte van iemands opleiding” vertelt Annemarie, “we maken ons hier zorgen over, de verschillen moeten kleiner.”

In de gaten houden

Data is van groot belang om de mondgezondheid van de Nederlandse bevolking in kaart te brengen. Helaas kent Nederland geen vast systeem om mondgezondheid te monitoren. Hoe leuk de woordspeling “in de gaten houden” hier ook is, het is van groot belang om de trends in mondgezondheid te blijven volgen. Immers, als we niet weten hoe het met de mondgezondheid van kinderen, volwassenen en ouderen in Nederland gaat, waarop moet dan beleid worden gemaakt?

Ons werk

Mondzorg jeugd

Sinds 1987 doet TNO epidemiologisch onderzoek naar de mondgezondheid van kinderen. Wat blijkt? Het gaat in de loop van de tijd weliswaar niet slechter, maar er valt nog zeer veel te verbeteren. Zo heeft... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.