nieuws

Technologie als antwoord op maatschappelijke vraagstukken?

18 dec 2018

Hoe kunnen we technologieën van de 21e eeuw inzetten om maatschappelijke uitdagingen op te lossen? Deze week verscheen het rapport 'De potentiële bijdrage van sleuteltechnologieën aan maatschappelijke uitdagingen', een samenwerking tussen TNO en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het rapport bevat inhoudelijke inspiratie voor partijen die onderzoek- en innovatieprogramma’s programmeren, zowel vanuit het perspectief van technologieën als van maatschappelijke vraagstukken. Met uiteenlopende voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt hoe brede enabling sleuteltechnologieën bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Lees het rapport hier

Lezen

Kamerbrief

In de Kamerbrief Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact van 13 juli 2018 staat dat sectoren niet langer het uitgangspunt van de agenda’s vormen, maar het zijn juist de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën die dat doen. Technologie en innovatie kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van deze uitdagingen. Maar hoe dat gaat is niet altijd bekend. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet precies hoe quantumtechnologie zich gaat ontwikkelen en tot toepassing gaat komen. Bij andere technologieën zijn toepassingen wat dichterbij, denk hierbij aan kansen als flexibele zonnepanelen voor grootschalige toepassing op gebouwen. Andere voorbeelden zijn het duurzaam productiever maken van landbouwgrond met geavanceerde meet- en regelapparatuur en alternatieven voor de Nederlandse gasconsumptie en -productie.

Complexe oplossingen voor complexe vraagstukken

De geschiedenis laat zien dat grote vraagstukken een combinatie vergen van sociale, institutionele en technologische vernieuwingen. De sterke verbetering van de gezondheid en de toename van de levensverwachting in de 20e eeuw zijn niet alleen te danken aan nieuwe medische technologie maar zeker en wellicht meer aan verbeterde voeding en hygiëne (waterleiding, riolering, voorlichting).

De bijdrage van brede, enabling sleuteltechnologieën, zoals fotonica of chemische technologie, aan maatschappelijke uitdagingen als deze, is niet altijd evident, omdat beide een eigen autonome dynamiek kennen. Dit rapport maakt in een aantal stappen en voorbeelden inzichtelijk hoe deze koppeling tot stand kan komen, en helpt bij het vinden van antwoorden op vragen als: Welke kansen zijn er dan om door de gerichte inzet van (combinaties van) sleuteltechnologieën stappen te zetten in de richting van het adresseren van die vragen? En op welke manier kunnen er op deze wijze kansen gecreëerd worden voor het Nederlandse bedrijfsleven?

Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.