nieuws

Extra geld EZK voor innovatie belangrijk voor maatschappelijke onderzoeksgebieden

27 feb 2018

Het kabinet onderschrijft met het extra geld voor innovatie terecht het maatschappelijk en economisch belang van toegepast onderzoek in Nederland. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft namens het kabinet gericht extra geld beschikbaar gesteld voor het TNO onderzoeksprogramma in 2018.
Staatssecretaris Mona Keijzer (Foto: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

Het is belangrijk dat het kabinet hiermee de brede kennisbasis van TNO en de andere toegepaste onderzoeksorganisaties versterkt. Het helpt om op belangrijke maatschappelijke onderzoeksgebieden, zoals de energietransitie, onze maatschappelijke veiligheid en gezondheid, Nederland een stevige en toekomstbestendige kennispositie te geven. In de brief vraagt de staatssecretaris aan de TO2-instellingen om een beknopt bestedingsplan op te stellen voor deze intensivering van € 42 miljoen op basis van de kennis- en innovatieagenda’s van de departementen en de Topsectoren, en waar mogelijk aan te sluiten bij de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA). Op basis van dat bestedingsplan stelt EZK met de betrokken departementen de definitieve aanwending vast.

Met het toegezegd geld uit de kamerbrief van vandaag kan TNO de invulling van haar Strategisch Plan 2018-2021 versnellen en verdiepen. In nauwe samenspraak met de vakdepartementen en het bedrijfsleven kan TNO hiermee uit dat Plan volgende onderzoeksprogramma’s vorm geven.

Kenniscoalitie en Nationale Wetenschapsagenda

Samen met haar partners in de Kenniscoalitie trekt TNO verder op om de samenwerking in de kennisketen verder te verdiepen en te versterken. Het aansluiten op de NWA geeft daar belangrijke mogelijkheden voor.

In samenspraak met het ministerie EZK zal TNO bezien of de Strategische Agenda voor TO2 faciliteiten met de toezeggingen in de brief voldoende uitgevoerd kan worden. Deze agenda is begin 2017 door de toenmalige Minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer gestuurd.

Voor de komende jaren zal het bedrag aan investeringen verder oplopen naar 150 miljoen euro. TNO gaat graag met de staatssecretaris het gesprek aan over de aanwending van de verdere investeringen, om de kennisbasis nu en in de toekomst verder te versterken.

Algemeen

Missie en strategie

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3200... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.