nieuws

Publieke consultatie Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

07 feb 2018

TNO vindt het belangrijk dat onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes en normen van goede en integere wetenschapsbeoefening. Ook TNO hecht grote waarde aan deze principes. Er bestaat sinds 2004 een Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening en TNO heeft een code die daarop geïnspireerd is en er grotendeels mee in overeenstemming is.

De Commissie Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening heeft de opdracht te verkennen in hoeverre de huidige Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit voldoet aan de veranderende eisen die aan een dergelijke code gesteld kunnen worden. Namens TO2 is Peter Werkhoven lid van de Commissie Herziening Wetenschapsbeoefening. TNO overweegt deze nieuwe code te accepteren en de eigen TNO Code daarmee in overeenstemming te brengen.

Publieke consultatie tot 1 maart 2018

De conceptversie van de gedragscode wordt tot 1 maart opengesteld voor publieke consultatie. Onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen reageren via het consultatieformulier. De commissie weegt de reacties en verwerkt ze waar nodig in de tekst van de code. Daarna biedt de commissie de nieuwe gedragscode aan de betrokken instellingen aan. Dit zijn de besturen van KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en VSNU. Zij zullen uiteindelijk besluiten of zij de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit accepteren.

Waarom een gedragscode wetenschappelijke integriteit?

In de consultatieversie van de code staan de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening uitgewerkt: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid. De daaruit voortvloeiende normen voor verantwoorde onderzoekspraktijken staan in de code helder geformuleerd. De principes en normen uit de code zullen breed onderwezen en toegepast worden. Deze helderheid is belangrijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de wetenschap.

Engelse vertaling

Er is een voorlopige Engelse vertaling van de consultatieversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit online beschikbaar. Deze vertaling is niet geautoriseerd door de Commissie herziening gedragscode wetenschapsbeoefening. Als er verschillen zijn in de interpretatie van de tekst, is de Nederlandse tekst doorslaggevend. De Engelstalige webpagina van VSNU over de publieke consultatie en het Engelse consultatieformulier staan inmiddels online.

Reageren kan tot 1 maart 2018.

Nieuws
Contact

Prof. dr. Peter Werkhoven

  • Artificial Intelligence

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.