nieuws

Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021

09 feb 2018

De voorzitter van het Team Smart Industry, Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, overhandigde op 5 februari de Implementatieagenda 2018-2021 aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer. Aan deze agenda is meerdere jaren gewerkt door diverse samenwerkingspartijen die onderdeel uitmaken van het Smart Industry platform. TNO is een van de deelnemers. Tijdens het Smart Industry Jaarevent in Bussum werd deze agenda gepresenteerd en hiermee werd de aftrap gegeven naar een verdere digitalisering van de Nederlandse Industrie.

De Implementatieagenda is voor TNO de bevestiging dat we op de goede weg zijn. Het belang van Smart Industry wordt hiermee officieel onderstreept en de omvang van de fieldlabs laat zien dat het continueren van het Smart Industry programma de juiste keuze is. Sinds 2014 is ruim 163 miljoen euro geïnvesteerd in fieldlabs. In opdracht van Programmabureau Smart Industry heeft TNO in 2017 de monitoring van fieldlabs uitgevoerd om zicht te houden op voortgang en resultaten van de Smart Industry fieldlabs en waar nodig de fieldlabs te ondersteunen. Als onderdeel van deze monitoring zijn de investeringen in kaart gebracht voor de periode 2014-2021. Voor meer informatie, klik hier.

Binnen de gezamenlijk gedragen Implementatieagenda richt TNO zich op de volgende lijnen:
1.  Industrial Control: Zero Defects door 100% inspectie van productie.
2. Data transfer and digitalization: versnelling door digitalisering van productieprocessen.
3. Operator Support Systems: versnelling door samenwerking mens & machine.
4. Zero programming reconfiguration: flexibiliteit door het automatisch omschakelen tussen verschillende producten.
5. 3D printing.
6. Strategie & beleid onderzoek.

Twee voorbeelden

Onder Data transfer and digitalization hoort het programma Smart connect supplier network, een succesvol fieldlab dat focust op het digitaliseren van informatiestromen. Gerelateerde TNOTIME-artikelen:

Een voorbeeld van Operator Support systems is HORSE, een programma dat door middel van TNO technologie robotica toepassingen van het MKB ontwikkelt. Meer informatie is te vinden in het TNOTIME-artikel Samenwerking mens en robot biedt nieuwe perspectieven. Tevens is er een filmpje beschikbaar: “TNO Robot guided operator support”.

Jaarevent Smart Industry

Voor het persbericht van het Smart Industry platform naar aanleiding van het jaarevent, klik hier. Hierin staat meer informatie over Standaardisatie Platform, Intentieverklaring Data Value Center Smart Industry, en SMITZH als regio hub Zuid-Holland.

Meer informatie over het Smart Industry jaarevent

naar smartindustry.nl
Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.