nieuws

Wat als we 4.000 ‘rijdende batterijen’ hebben op TU Delft campus?

28 feb 2018

Ons energie systeem verandert. Er komen steeds meer zonnepanelen, binnen 10 jaar worden er alleen maar elektrische auto’s verkocht en we gaan elektrisch verwarmen.  Hoe zorgen we ervoor dat ons elektriciteitsnet dit allemaal aan kan? In het project ‘Load Management Energie op Bedrijventerreinen’ heeft een consortium gewerkt aan een slimme oplossing.

Wilt u meer weten over dit onderzoek?

Neem contact op met Lennart van der Burg

Neem contact op

Verenigd in Delft Technology Park (voorheen gebied 11 van het Ondernemersfonds Delft) hebben, onder andere de TU Delft en VVE Delftechpark,  de gezamenlijke ambitie uitgesproken om te werken aan een duurzame en slimme energievoorziening. Naast het plaatsen van zonnepanelen en laadpalen door individuele bedrijven ontstond de vraag welke optimalisatie strategieën kunnen helpen om vraag en aanbod lokaal beter op elkaar af te stemmen. Energie management ontwikkelaar en adviseur Sweco heeft samen met de energie experts van TNO deze vraag beantwoord.

Optimalisatie concepten

Om dynamisch en flexibel energie vraag en aanbod op elkaar af te kunnen stemmen is gewerkt met de volgende optimalisatie concepten als bouwstenen:

  • Lokale opslag van energie in lokaal beschikbare energiebuffers en in de thermische massa van het gebouw
  • Flexibele vraagsturing ventilatie
  • Collectieve benutting laadpalen  en het slim laden van de elektrische auto’s

Middels de beschikbare informatie en modeldata van TNO is de natuurlijke elektriciteitsvraag, waarbij de warmte is ‘vertaald’ naar elektriciteit,  bepaald van alle 86 gebouwen (ruim 700.000 m2) op de campus. In onderstaande afbeelding is het resultaat te zien. Opvallend en mogelijk kansrijke optimalisatie is het relatief hoge warmte verbruik in de avonduren en in het weekend als de kantoren grotendeels gesloten zijn.  Besparen hierop middels actief energie management is directe winst op de korte termijn.

Vanaf nu alleen maar slimme laadpalen

Verder is de schatting gemaakt dat er in de toekomst dagelijks tot wel 4.000 elektrische auto’s  de TU campus zullen bezoeken. Indien deze allemaal tegelijk gaan laden is de piek in energievraag niet te overzien. Het toepassen van  slimme laad-strategieën voor elektrische voertuigen is daarom een zeer interessante manier om pieken in de elektriciteitsvraag af te toppen. Voor een toekomstige situatie met 1.000 slimme laadpalen is een besparing haalbaar van circa 4 miljoen euro over 15 jaar.  Daarnaast zou op termijn de inzet van de batterij accu’s een rol kunnen spelen in het opvangen van pieken in de elektriciteitsvraag (dus ook ontladen van die accu’s). In de huidige scenario’s  is dit niet meegenomen omdat extra laad/ontlaad cycli de levensduur van de accu’s verlagen. Echter, indien autofabrikanten een garantie afgeven voor de levensduur van een accu komt op die manier een grote accu-capaciteit beschikbaar van 4.000 keer 100 kWh.

Het Haalbaarheidsonderzoek is gefinancierd vanuit gebied 11, de topsector Energie, Sweco en TNO. De laatste 2 partijen gaan  de aanpak nu verder uitwerken om het op meerdere bedrijventerreinen toe te passen.

Nieuws
Contact

Lennart van der Burg MSc

  • Waterstofexpert
  • Electrolyse
  • Warmtenetten
  • Energietransitie

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.