nieuws

Groene chemische industrie is de toekomst

08 mrt 2018

De chemie kan een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, maar dan moet er wel flink geïnvesteerd worden in innovatie en implementatie van groene technologie. Dat concludeert de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland, VNCI in haar rapport 'Chemistry for Climate'. TNO deelt deze mening en ondersteunt de roadmap door samen met publieke en private partners te investeren in missiegedreven programma’s. Hiermee versnelt technologie-ontwikkeling en -implementatie wat bijdraagt aan een duurzame en competitieve toekomstige industrie.

Bent u geïnteresseerd in het werk van TNO in de groene chemie?

Of een van de open innovatieprogramma’s of projecten, neem dan contact op met Peter Wolfs

Neem contact op

De groene toekomst van de Nederlandse chemie

De chemische industrie kan een enorme bijdrage leveren aan de vermindering van de Nederlandse CO₂-uitstoot en aan de verduurzaming van de maatschappij als geheel. Daarvoor zullen de investeringen in innovatie, demonstratie en implementatie echter flink moeten toenemen in de komende jaren. Dit concludeert VNCI in een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat de Nederlandse doelstellingen van 49% CO₂-reductie in 2030 en 95% CO₂-reductie in 2050 technisch haalbaar zijn. Deze transitie naar een CO₂-arme economie verloopt via sterke innovatie- en implementatie-programma’s door de inzet van een slimme mix van technologieën, vormgegeven langs drie complementaire thematische lijnen:

  • Alternatieve grondstoffen: Circular & Biobased
  • Elektrificatie: Groene waterstof en CCU
  • Afvang en opslag van CO₂

Als leverancier van slimme nieuwe materialen en grondstoffen levert de chemie ook nog eens een substantiële bijdrage aan CO₂-reductie in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de agrofood sector, transport en mobiliteit, high-tech industrie, bouw en de energiesector. Alhoewel deze bijdrage lastiger is te kwantificeren, zal zij niet alleen zorgen voor een forse extra CO₂-reductie maar ook bijdragen aan innovatie en nieuwe werkgelegenheid.

TNO ondersteunt deze transitie

In de afgelopen jaren is TNO zich in samenspraak met publieke en private samenwerkingspartners en de Topsectoren Chemie en Energie steeds meer gaan focussen op een beperkt aantal open innovatie programma’s. Deze zijn opgezet rondom de technologieën die de vergroening op gang brengen. Deze programma’s matchen 1-op-1 met de innovatieve lijnen van de Roadmap VNCI 2050 en focussen zich op doorontwikkeling en implementatie van opkomende technieken. Denk hierbij aan elektrochemische conversie, biobased conversie, biomaterialen, en circulaire plastics. Daarbij richten we ons niet alleen op de grote multinationals, maar juist ook op de innovatieve koplopers in de chemie, waaronder veel MKB. En er is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met bedrijven uit andere sectoren, zoals de agrofood-, hightech- en energie-sector. Samen vormen zij immers de waardeketens van de toekomst.

Onze bijdragen aan de roadmap 2050

TNO draagt samen met haar partners op verschillende manieren bij aan de chemie roadmap richting 2050 met de volgende programma’s:

  • Biorizon: Samen met bedrijven uit de agrofood, energie en chemie industrie werken wij op de Green Chemistry Campus aan technologieontwikkeling voor de productie van biogebaseerde aromaten die gebruikt worden in chemie, materialen en coatings.
  • VoltaChem: Samen met bedrijven uit de energie en chemie industrie versnellen we de ontwikkeling van elektrificatie technologie, waarmee brandstoffen, kunstmest en plastics met hernieuwbare energie kunnen worden geproduceerd uit duurzame bronnen, zoals biomassa en CO₂.
  • Brightlands Materials Center: Samen met bedrijven uit de high-tech, bouw, automotive en chemie industrie werken we op de Brighlands Chemelot Campus aan de ontwikkeling van nieuwe slimme materialen voor toepassingen in 3D printen, duurzame bouw en lichtgewicht vervoer.
  • Hoge temperatuur warmte programma: Samen met bedrijven uit de chemie en energie sector werken we aan verduurzaming van hoge temperatuur warmte met technologie op basis van waterstof, ultradiepe geothermie, biomassa en industriële warmtepompen.
  • H-Vision: Samen met bedrijven uit de energie en chemie industrie werken we in Rotterdam aan de ontwikkeling van een fabriek, waar hoogcalorisch aardgas wordt omgezet in waterstof en CO₂. Deze waterstof kan worden ingezet in de chemie, terwijl de CO₂ kan worden opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee.

Samenwerking intensiveren

Samen met de sector pleiten wij voor additionele investeringen in nationale lange termijn gerichte innovatie en implementatie samenwerkingen, en voor een intensivering van de lopende programma’s om te zorgen voor versnelling.

Bent u geïnteresseerd in het werk van TNO in de groene chemie of een van de open innovatieprogramma’s of projecten, neem dan contact op met Peter Wolfs.

Roadmap

Sustainable Chemical Industry: nieuwe materialen, bio-aromaten, elektrificatie

Een duurzame chemische industrie die bijdraagt aan een duurzame samenleving. Daarvoor maakt TNO zich sterk onder de noemer ‘Sustainable Chemical Industry’. Met innovatief onderzoek in publiek-private... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.