nieuws

Ministerie EZK lanceert grondstoffenscanner voor MKB

Ondernemer kan nu eenvoudig kritische grondstoffen in producten opzoeken • 21 mrt 2018

Het ministerie van EZK en de maakindustrie lanceerden op 21 maart de grondstoffenscanner voor het MKB. Met deze tool krijgt een ondernemer direct inzicht in de risico’s van kritische grondstoffen en wat hij kan doen om deze risico’s voor zijn bedrijf te verminderen. TNO heeft onderzocht welke grondstoffen in Nederland en Europa nodig zijn en waar deze vandaan komen.

Wilt u meer weten over het onderzoek van TNO naar kritische grondstoffen?

Neem contact op met Ton Bastein

Contact

TNO-onderzoeker Ton Bastein: “Er komt steeds meer besef dat de leveringszekerheid van bepaalde grondstoffen onder druk staat, en dat maakt bedrijven en economieën kwetsbaar. Er is de laatste jaren bijvoorbeeld veel discussie geweest over zeldzame aardmetalen - platina, indium en gallium - die in elektronica en zonnecellen worden verwerkt. Sommige grondstoffen worden in slechts een beperkt aantal landen gewonnen en zijn dus kwetsbaar voor instabiliteit van regeringen. Of ze worden onder slechte humanitaire omstandigheden gewonnen of komen uit conflictgebieden. In een circulaire economie kun je recycling optimaliseren, de levensduur van producten verlengen of een andere omgang met producten organiseren, zoals het delen van producten of het aanbieden van diensten rond een product. Daardoor gaat de behoefte aan grondstoffen omlaag en maak je de economie minder kwetsbaar.”

Grondstoffenscanner

Via www.grondstoffenscanner.nl kunnen ondernemers eenvoudig de kritische grondstoffen in hun producten opzoeken. Dit levert een overzicht op met specifieke karakteristieken van de grondstof. De ondernemer krijgt inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsfluctuaties, maar ook in risico’s, zoals exportrestricties, lage stabiliteit van bronlanden, milieu-impact en impact op biodiversiteit. Een uniek element van de scanner is het handelingsperspectief dat wordt geboden. Hiermee kan de ondernemer tijdig in actie komen en op zoek gaan naar duurzame alternatieven. Internationaal is er ook al interesse in de grondstoffenscanner. "Dit is uniek in Europa. Duitsland en de Europese Commissie hebben interesse om aan te haken. Deze grondstoffenscanner helpt om ons steeds meer te richten op een circulaire economie”, zegt David Pappie directeur Topsectoren & Industriebeleid.

Thema

Circulaire Economie & Milieu: Verduurzaming richting geven en versnellen

Verduurzaming – dé maatschappelijke uitdaging van deze tijd. Door klimaatverandering en een kritische visie op grondstofgebruik staat het onderwerp bij bedrijven en overheden hoog op de agenda. Het belangrijkste... Lees verder
Roadmap

Naar een duurzame samenleving met circulaire oplossingen

Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs realiseren, dan moet op elk gebied de CO2-uitstoot met 95% naar beneden. Een circulaire economie vormt de basis van die duurzame samenleving. TNO draagt daaraan... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.