nieuws

Opening internationaal innovatiecentrum voor glastuinbouw: World Horti Center

07 mrt 2018

Op woensdag 7 maart 2018 opende hare Majesteit Koningin Máxima het World Horti Center, het mondiale kennis- & innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaf bij de opening haar visie op de sector. TNO is participant in het center en zet in op ‘Data driven growing systems’: big data voor optimale kasconcepten in de glastuinbouw.

Koningin Máxima onthult de wereldbol in World Horti Center (Foto: Richard Kok Lentiz Onderwijsgroep)

Oplossingen voor maatschappelijke thema’s

World Horti Center laat zien hoe een bijdrage wordt geleverd aan het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke thema’s, zoals voedselvoorziening, voedselveiligheid, watermanagement, duurzaamheid en gezondheid van mensen.

Fieldlab

TNO is met een fieldlab vertegenwoordigd in het World Horti Center. In het lab zijn oplossingen te zien voor internationale glastuinbouw; er is een demo rond SIOM (Systeem Integratie en Optimalisatie Model) en wordt kennis en expertise gedeeld rond het concept 'Data Driven Growing Systems'.

Data Driven Growing Systems

Wereldwijd stijgt de behoefte naar de gegarandeerde productie van versproducten. Als kennis- en innovatiepartner loopt Nederland reeds 10 jaar voorop in het exporteren van kennis over de glastuinbouwsector. In de internationale markt zijn Nederlandse leveranciers van tuinbouwkassen en technologie daarom toonaangevend. Met inzet van slimme technologieën bij kasconcepten, garandeert ‘Data driven growing systems’ de productie van versproducten.

Door inzet van slimme technologie en big data worden kasconcepten geoptimaliseerd. Technische componenten van kassen worden aan elkaar verbonden en op afstand gemonitord (zoals omhulling, klimaatsysteem, intern logistiek systeem, substraat en watergeefsysteem en belichting). Met inzet van nieuwe ICT-analysetechnieken (zoals Data Analystics en deep learning), wordt data centraal beheerd en verrijkt. Daarmee, kan snel geleerd worden van informatie om voedselproducties in de toekomst te garanderen.  Data driven growing systems biedt toeleveranciers van glastuinbouw een grote kans: grootschalige internationale export van tuinbouwtechnologie, verdere schaalvergroting en het ontwikkelen van nieuwe proposities zoals ‘growing as a service’.

Ons werk

Data driven integrated growing systems: gegarandeerde teeltprestatie door het gebruik van big data in de glastuinbouwsector

Met behulp van big data en ICT werkt TNO aan de verdere ontwikkeling van digitaal telen. Digitaal telen is de toekomst van innovaties in de glastuinbouwsector en gaat verder dan louter de bouw van een... Lees verder
Kennis

Glastuinbouw: verduurzamen met datagedreven bedrijfsvoering

De glastuinbouw is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. De glazen tuinbouwkas met zijn technische installaties is een belangrijk exportproduct geworden. Nederlandse toeleveranciers exporteren... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.