nieuws

Europees proefproject Interflex test in Eindhoven het energiesysteem van de toekomst

11 apr 2018

Interflex, de Europese pilot die op Strijp-S in Eindhoven plaatsvindt, onderzoekt of er in de toekomst meer mogelijk is binnen het bestaande elektriciteitsnet. Dat wordt gedaan door een lokale markt te maken waarbij elektrische auto’s of een centrale op de voor het elektriciteitsnet gunstigste tijden stroom vragen of aanbieden. De proef is de Nederlandse bijdrage aan het Europese project Interflex. In de zomer van 2018 vindt de proef plaats.

Wilt u meer weten over het Interflex project en de rol van TNO daarin neem contact op met Joost Laarakkers

Neem contact op

De druk op het Nederlandse elektriciteitsnet wordt de komende jaren steeds groter. Dat komt enerzijds doordat we meer elektriciteit gebruiken, door de toename van elektrisch vervoer en het met warmtepompen verwarmen van huizen en kantoren. Anderzijds wordt er ook steeds meer elektriciteit opgewekt met zonnepanelen en windmolens, die verspreid staan door heel Nederland. Bovendien is de hoeveelheid energie die deze bronnen opwekken sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Hierdoor ontstaan er op bepaalde momenten bij veel wind en/of zon pieken in het aanbod van elektriciteit, terwijl er op andere momenten juist pieken in de vraag naar elektriciteit zijn. Bijvoorbeeld als iedereen opstaat of thuiskomt. Een hele uitdaging dus om het elektriciteitsnet in balans te houden. Om dit met het huidige elektriciteitsnet op te kunnen vangen zijn er grofweg twee opties. Kostbare kabels met een hogere capaciteit in de grond leggen, een zogenaamde netverzwaring, of op zoek gaan naar slimme alternatieven om deze verbruiks- en aanbodpieken te beperken. Met de Europese pilot Interflex wordt dit laatste in de praktijk getoetst.

Verbruikssturing via lokale marktplaats

Door mensen te stimuleren om hun energieverbruik te verplaatsen, bijvoorbeeld door ‘s nachts een auto slim op te laten laden in plaats van overdag, kan de piekvraag naar elektriciteit beperkt worden. Bij de pilot gaat netbeheerder Enexis deze flexibiliteit niet op individueel niveau proberen te organiseren, maar gaat zij onderhandelen met aanbieders van diensten die het verbruik van energie kunnen sturen. Deze partijen maken grootschalige afspraken met bijvoorbeeld bezitters van elektrische auto’s op welk tijdstip deze opgeladen kunnen worden. Dat gebeurt via een app. In ruil voor die flexibiliteit krijgen ze geld. De bedrijven kunnen via een lokale marktplaats bieden op een bepaalde flexibiliteitsvraag van de netbeheerder en daar een bepaald bedrag voor vragen. Ook wordt er een boete afgesproken die het bedrijf moet betalen, wanneer deze toch niet de gevraagde flexibiliteit kan leveren.  Hierdoor kan de netbeheerder een afgewogen keuze maken hoe essentieel de gevraagde flexibiliteit is en welk bedrag zij bereid is daarvoor te betalen. Hierdoor kan zij de belasting van het elektriciteitsnet op piekmomenten in een klap fors terugbrengen en kan het netwerk optimaal gebruikt worden.  

Variabele aansluitcapaciteit voor centrale batterij

Tevens wordt er bij de pilot Interflex een centrale batterij met een variabele aansluitcapaciteit getoetst. Bij deze batterij is te sturen hoe snel deze laadt en ontlaad, waardoor overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen is. Dit wordt gerealiseerd door een nieuw type aansluiting met een variabele capaciteit. Op momenten dat het elektriciteitsnet zwaar wordt belast, dus bij veel vraag of aanbod, is de aansluitcapaciteit van de centrale batterij lager waardoor het opladen en ontladen van elektriciteit langzamer gaat. Maar buiten de piekmomenten is de aansluitcapaciteit juist extra hoog. Dan laadt en ontlaad de batterij dus juist sneller.

Interflex is een innovatieproject van de EU waarin netbeheerder Enexis en projectpartners TNO en ElaadNL participeren. De systemen en de lokale marktplaats worden gebouwd in samenwerking met de aggregators, Jedlix, Sympower en Croonwolter&dros.

Expertise

Monitoring & Control Services

Monitoring & Control Services komt met IT-oplossingen voor complexe monitoring- en control opgaven in domeinen als duurzame energie, smart industry, defensie en smart city. Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.