nieuws

Toekomstvisie op alerteringen

16 apr 2018

Vandaag ontving burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van de Denktank Alertering, de toekomstvisie van TNO op alerteringen. Krishna Taneja, directeur Nationale Veiligheid bij TNO overhandigde hem de publicatie ‘Alert op de toekomst’.

Download 'Alert op de toekomst'

Download
Links Krishna Taneja en rechts Hubert Bruls

Trends

Trends beïnvloeden het alerteringsproces. De hoge snelheid en grote hoeveelheid van informatieverspreiding zijn inmiddels niet meer weg te denken. We krijgen steeds meer te maken met virtuele connectiviteit, misleidend nieuws, een diversiteit aan communicatiekanalen en cyberdreigingen. Bovendien hebben burgers legio mogelijkheden om zich te informeren. De vraag is hoe met deze ontwikkelingen alertering er in de toekomst uitziet.

Rol van de overheid

De Denktank Alertering heeft tot doel een visie op te stellen op de toekomst van alerteringen in het veiligheidsdomein aan burgers. Vragen die daarbij spelen zijn: Met welk doel wil de overheid alerteren? Voor welke alerteringen wil de overheid verantwoordelijk zijn? Hoe reguleer je kwaliteit en betrouwbaarheid? Hoe ga je als overheid om met het delen van alerteringsinformatie met derde partijen? Hoe kun je het beheer optimaliseren om te voorkomen dat er dubbelingen ontstaan?

Maken van keuzes

In de publicatie ‘Alert op de toekomst’ schetst TNO een toekomstvisie op basis van uiteenlopende toekomstige leefwerelden, uitkomsten van workshops en interviews met betrokken partijen. TNO voorziet een aantal transities op de weg naar het nieuwe alerteren. Deze transities zijn deels al gang gezet, maar er is nog een innovatieve weg te gaan. De publicatie ‘Alert op de toekomst’ is daarom geen eindresultaat, maar juist een startpunt voor discussie om vandaag de juiste keuzes te kunnen maken voor morgen.

Meer weten over de toekomst van alerteringen?

‘Alert op de toekomst’ is een van de resultaten van het TNO meerjarenprogramma Het Nieuwe Melden. Voor meer informatie, neem contact op met ons.

Ons werk

Toekomstvisie op alerteringen

Wanneer zich in Nederland een incident of ramp voordoet welke een potentieel gevaar vormt voor de bevolking, heeft de overheid de taak hen te alerteren. Het domein van alertering is in de afgelopen jaren... Lees verder
Ons werk

Een nieuwe visie op de modernisering van het 112 meldproces

Burgers gaan er vanuit dat de 112 meldkamers beschikken over alle relevante informatie rondom een incident. Zover is het nog niet. De ICT-systemen, processen en organisatie zijn daar nog onvoldoende op... Lees verder
Roadmap

Nationale Veiligheid: TNO heeft vizier op veiligheid in Nederland

Samen met partners in het veiligheidsdomein staat TNO pal voor de veiligheid in Nederland. Het vizier is daarbij gericht op een aantal thema’s. En nu de ontwikkelingen steeds sneller gaan, is het meer... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Hans van Vliet

  • Innovatie
  • Innovatiemanagement
  • Technologieradar
  • Trendradar
  • ICT

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.