nieuws

Wellicht snellere afbouw winning Groningengas mogelijk

18 mei 2018

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op 17 mei heeft Rene Peters van TNO aangegeven verschillende mogelijkheden te zien om de productie van Groningengas sneller terug te brengen dan nu gepland.

Alternatieve inzet Norg-gasveld

Een belangrijke mogelijkheid ziet TNO in een alternatieve inzet van de gasberging in Norg. Die wordt nu in de zomer gevuld met maximaal 5 miljard kuub laagcalorisch Groningengas om in de winter aan de extra gas vraag te kunnen voldoen. In de zomer stonden de afgelopen jaren de stikstofinstallaties van Wieringermeer en Ommen stil omdat de bijmengcapaciteit niet in de markt kon worden afgenomen. Hierdoor is de capaciteit van de stikstoffabrieken, in totaal ongeveer 21 miljard kuub in de laatste gasjaren maar voor 2/3 benut. Er was ongeveer 7 miljard kuub onbenutte capaciteit.

Het idee van TNO dat nog verder uitgewerkt moet worden op organisatorische en technische haalbaarheid is om het Norg veld in de zomer te vullen met pseudo Groningengas. Dat wil zeggen gas dat geproduceerd is uit hoogcalorisch gas bijgemengd met stikstof uit de nu niet volledige benutte fabrieken. De vraag van Groningengas neemt daarmee met een gelijke hoeveelheid af. Naar inschatting van TNO kan deze optie al komend jaar worden ingezet.

Recente kleine Noordzeevelden

Een andere mogelijkheid om direct de vraag naar Groningen gas reduceren is om recent ontdekte kleine velden op de Noordzee te ontwikkelen. Het gas uit deze velden is of vergelijkbaar met Groningengas of vereist maar een beperkte bijmenging met stikstof om inzetbaar te worden voor Nederlandse huishoudens. De minister houdt in zijn berekeningen nog geen rekening met extra productie uit deze kleine velden op de Noordzee.

Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.