nieuws

Bundeling krachten in nieuw bouw en techniek innovatiecentrum (BTIC)

Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de bouw- en technieksector ondertekenen intentieverklaring voor de oprichting van het BTIC • 07 jun 2018

Voor het bereiken van de doelstellingen van de Bouwagenda is innovatie een voorwaarde. De grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en uitputting van onze grondstoffen vragen nieuwe en soms disruptieve oplossingen. Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de Bouw- en Technieksector gaan hun krachten bundelen in een nieuw Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) om te komen tot langjarige kennisprogramma’s. Deze kennisprogramma’s moeten een belangrijke basis gaan vormen om de ontwikkeling en toepassing van de noodzakelijke innovaties te realiseren.

Wilt u meer weten over Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC)?

Neem contact op met Peter Paul van 't Veen

Neem contact op

Twee kwartiermakers, Peter Paul van 't Veen van TNO en Henk Visscher van het samenwerkingsverband 4TU.Bouw, gaan met de partners nader vorm geven aan het BTIC.

(Foto: Eric de Vries)

Op 6 juni is de intentieverklaring voor de oprichting van het BTIC ondertekend door Ministerie van EZK, Ministerie van BZK, Ministerie van IenW, TNO, 4 TUBouw, Vereniging Hogescholen, NLingenieurs, UNETO-VNI en Bouwend Nederland. Het BTIC gaat binnen de systematiek van het topsectorenbeleid en in samenwerking met TKI's lange termijn PPS-programma’s opzetten, waarin overheden, marktpartijen en kennisinstellingen in hechte samenwerking innovaties ontwikkelen en toepassen.

De innovatieve inspanningen van het BTIC zullen gericht zijn op concrete wensen voor korte en lange termijn vanuit de overheden, bouwondernemingen, installateurs en/of hun toeleveranciers. Met de vorming van het BTIC wordt de Bouw- en Technieksector nadrukkelijk verbonden aan het topsectorenbeleid  en wordt de aanpak voor de ontwikkeling en toepassing van innovatie in de bouw- en technieksector herkenbaarder en krachtiger gemaakt.

Kennis

Building Physics & Systems

In de bouw ontstaan volop innovatieve ideeën. TNO helpt bedrijven (bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten) die concreet te maken door kennisdeling en advisering. We zetten ons daarbij tegelijkertijd... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.