nieuws

Samenwerking Pandora Intelligence en TNO om met AI gedrag te voorspellen

Inzet data en Artificial Intelligence om het gedrag van verdachten te voorspellen • 19 jun 2018

Pandora Intelligence en TNO gaan samenwerken om op basis van data en kunstmatige intelligentie (AI) gedrag van diverse groepen in kaart te brengen en te voorspellen. Zij doen dat met  innovatieve software. De software kan politie en andere opsporingsdiensten helpen voorspellen waar criminelen heen vluchten vlak na  een plofkraak of daders  na een liquidatie. Pandora en TNO voorzien ook dat hun samenwerking leidt tot  andere innovaties  die straks door partijen die belast zijn  met  opsporing, inlichtingen en terrorismebestrijding ingezet kunnen gaan worden om het gedrag van individuen te analyseren en te voorspellen.

Wilt u meer weten over hoe TNO gedrag beter voorspelbaar maakt?

Neem contact op met Selmar Smit

Neem contact op

TV-programma Hunted goede testcase

TNO ontwikkelde de zogenoemde QUIN-technologie als onderdeel van het  haar onderzoeksprogramma op het gebied van Nationale Veiligheid. Een deel van deze technologie is  afgelopen jaar  al succesvol gedemonstreerd in o.a.  het televisieprogramma Hunted. In dit programma moesten  deelnemers uit handen  blijven van een team van opsporingsprofessionals. TNO maakte een aangepaste versie van QUIN  waarmee het gedrag van voortvluchtigen meermaals succesvol werd  voorspeld. “Hunted is een internationaal tv-programma. Voor de tool hebben we de data van deelnemers uit alle landen verzameld”, zegt onderzoeker Dr. Selmar Smit van TNO. “We maakten  een geavanceerde analyse van gedragingen van de deelnemers en keken of we deze konden veralgemeniseren. Op basis hiervan keken we of we voorspellingen konden doen over hoe de Nederlandse deelnemers zich zouden gedragen.”

Scenario’s

Momenteel moeten opsporingsdiensten zoals de politie, in specifieke zaken steeds zelf alle mogelijke scenario’s bedenken en onderzoeken. Met de nieuwe tools van TNO en Pandora Intelligence, kunnen ze straks op basis van een aantal gegevens veel sneller en gerichter het meest waarschijnlijke scenario bepalen. “Als er bijvoorbeeld een melding is van een plofkraak, berekent het model de waarschijnlijkheid van de route van de vluchtende daders”, zegt Peter de Kock van Pandora Intelligence.

Het verhaal achter de daad

TNO heeft de technologie ontwikkeld. Het is nu aan Pandora Intelligence om deze in haar voorspellende scenario software te implementeren. Daartoe gaan beide partijen de tooling testen aan de hand van bestaande zaken. Het idee is dat achter elk incident, elke criminele daad, een verhaal zit, een narratief. Met de softwareapplicatie van Pandora Intelligence kun je, op basis van bekende  feiten, dit verhaal reconstrueren. Met steeds geavanceerdere algoritmen kunnen steeds meer en aanvullende feiten met elkaar worden gecombineerd. Smit: “Zo kun je kennis die je hebt van iemands sociale netwerk combineren met kennis van vluchtgedrag. Hierdoor kun je bijvoorbeeld voorspellen dat de kans groot is dat iemand naar een kennis op het platteland is gevlucht.”

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.