nieuws

TNO biedt metropoolregio Amsterdam economisch inzicht

20 jun 2018

De metropoolregio Amsterdam groeit economisch harder dan andere delen van Nederland. Wel staat de regio voor een aantal uitdagingen om de groei vast te houden. Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde economische verkenningen. Op basis van een gedetailleerde regionaal-economische analyse en prognose bieden TNO en partners een actueel en betrouwbaar inzicht in de economische ontwikkelingen van het gebied.

Meer weten?

Kijk hier voor de volledige economische verkenningen Metropoolregio Amsterdam.

EVMRA

Metropoolregio Amsterdam: groei maar met onzekerheden

Het gaat economisch goed met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De economie groeit en de werkloosheid daalt. Naar verwachting zet deze ontwikkeling in 2018 en 2019 door. De arbeidsmarkt functioneert door de flexibilisering anders dan in het verleden. De arbeidskrapte neemt daarbij snel toe. Omdat de wereldhandel slechts gematigd groeit, is de regio meer afhankelijk van groei in binnenlandse bestedingen. Binnen de MRA concentreert de groei zich sterk in de stad Amsterdam en het gebied Amstelland-Meerlanden.

TNO-model biedt prognoses en dieper regionaal-economisch inzicht

De economische verkenningen MRA zijn gebaseerd op een door TNO ontwikkeld prognosemodel en bewerkte CBS-data. “Wij bewerken deze om regio's op een dieper niveau te analyseren. Wij kijken dan naar verschillende dimensies. Dit geeft een meer fijnmazig beeld van de regionale ontwikkelingen,” legt Thijmen van Bree uit. Hij is TNO onderzoeker en ontwikkelde mede het gebruikte TNO-model. “Op basis van de databewerkingen en modeluitkomsten ontstaat een actueel en betrouwbaar beeld van bijvoorbeeld de omvang van het bruto regionaal product. We bieden inzicht in wat daarin de bijdrage is van sectoren en regionale specialisaties. En, wij duiden de impact van nationale en internationale ontwikkelingen op de regionale economie.”

Economische verkenningen startpunt van beleid

Het TNO prognosemodel is specifiek ontwikkeld voor gebruik in de Metropoolregio Amsterdam. De gedetailleerde regionaal-economische analyse is wel toepasbaar op andere regio’s in Nederland, zoals Limburg. Daar werden regionale economische ontwikkelingen, specialisatiepatronen en clusters geanalyseerd. “De uitkomst van de analyse is geen kant-en-klaar beleidsadvies. Het is een startpunt om economisch beleid te optimaliseren," zegt TNO-onderzoeker Mohammed Chahim. "Wil een regio bijvoorbeeld banen creëren, dan kan uit onze analyse blijken dat een bepaalde sector van de regionale economie wellicht hard groeit. Maar ondertussen komt er wellicht geen baan bij. De regio zelf maakt vervolgens dan bepaalde economische keuzes waardoor groei wel leidt tot meer werkgelegenheid."

Doorontwikkeling van het TNO-model

Het door TNO ontwikkelde prognosemodel is een zogeheten statistische regressiemethode. TNO verbetert het doorlopend op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. In combinatie met validatie van de uitkomsten door externen biedt het beleidsmakers een state-of-the-art hulpmiddel om beleid op te baseren. Voor de samenstelling van de economische verkenningen MRA werkt TNO samen met NEO Observatory, Vrije Universiteit Amsterdam en Ecorys.

Expertise

Strategic Business Analysis

Strategic Business Analyse van TNO creëert inzichten in innovaties die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Wij realiseren een vliegwiel voor innovatie... Lees verder
Thema

Strategische Analyses & Beleid: 'Complexe vraagstukken omzetten in duurzame innovaties'

Hoe moet de innovatieagenda van de EU en Nederland eruit zien? Hoe versnellen we de energietransitie? Welk nieuw type jachtvliegtuig of onderzeeër heeft onze krijgsmacht nodig, wat zijn de kosten en levert... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.