nieuws

Arcadis en TNO onderzoeken effecten van de komst van zelfrijdend vervoer in provincie Noord-Holland

18 jul 2018

Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis en TNO onderzochten in opdracht van de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam, de gevolgen van de komst van de zelfrijdende voertuigen. De conclusie is dat de komst van zelfrijdende voertuigen veel onzekerheden met zich meebrengt. Mochten alle auto’s volledig zelfrijdend worden, dan zal de drukte op de wegen in Noord-Holland toenemen. De resultaten worden gebruikt als bouwsteen voor de koers Smart Mobility van de provincie, en in het Programma Smart Mobility van de Amsterdamse metropoolregio (MRA).

Lees het rapport Impactstudie Autonome Voertuigen

Lezen

De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan snel. Voertuigen en schepen worden steeds slimmer en nemen bestuurders al taken uit handen. Volledig automatische auto’s en schepen zijn in ontwikkeling. Dat (volledig) zelfrijdende auto’s er aan komen, is iets waar niemand over twijfelt, maar wanneer is nog de vraag. En wat betekent de komst van zelfrijdende voertuigen voor de wegen, de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de provincie? En wat gebeurt er met het openbaar vervoer in de toekomst?

Arcadis en TNO hebben verschillende scenario’s uitgewerkt voor de effecten van zelfrijdende voertuigen op stedelijke en minder verstedelijkte gebieden in Noord-Holland. De scenario’s zijn extreem gekozen om inzicht te krijgen in de maximale impact. Deze scenario’s verschillen in de wijze waarop autobezit en autodelen zich ontwikkelen en de mate van automatisering van de voertuigen. Bij volledig zelfrijdende voertuigen is er geen chauffeur, rijervaring of rijbewijs meer nodig, waardoor meer mensen van deze voertuigen gebruik zouden kunnen maken en het dus drukker kan worden op de Noord-Hollandse wegen. De effecten zijn echter nog met grote onzekerheid omgeven.

TNO-onderzoeker Isabel Wilmink: “Samen met Arcadis hebben we de gevolgen verkend van de komst van zelfrijdende voertuigen in de provincie Noord-Holland. Daartoe schetsten we een aantal extreme toekomstscenario’s, van gedeeltelijk geautomatiseerd tot volledig geautomatiseerd. Bovendien onderzochten we in hoeverre mensen bereid zijn een voertuig te delen, ook tijdens de rit. Vervolgens bouwden we een model, waarmee we snel en in grote lijnen het effect van zelfrijdende voertuigen op de mobiliteit konden doorrekenen”, vervolgt Wilmink. “Op welke manier gaan mensen reizen, hoeveel kilometers maken ze meer of minder, hoeveel vertraging levert dat mogelijk op, enzovoorts.” De resultaten van de uitgevoerde studie vormen daarmee een bouwsteen voor de Koers Smart mobility die de provincie momenteel ontwikkelt en die richting gaat geven aan de beleidsontwikkeling voor de middellange en lange termijn. Provincie en de Vervoerregio nemen de resultaten mee binnen het Smart Mobility programma voor de Metropoolregio Amsterdam.

Lees meer

Expertise

Sustainable Urban Mobility and Safety: innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid

Het merendeel van de wereldbevolking woont in verstedelijkte gebieden. In deze gebieden komen veel verschillende activiteiten bij elkaar, zoals wonen, werken en recreëren en de daar hangt de behoefte aan... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Isabel Wilmink

  • verkeersmanagement
  • intelligente transportsystemen
  • coöperatieve systemen
  • milieueffecten verkeer

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.