nieuws

Exoskelet mogelijk ergonomisch-technologische doorbraak in de bouw

Gezamenlijk bericht met Knauf • 12 jul 2018

Algemeen bekend is dat werknemers van zware beroepen te maken krijgen met fysieke problemen. Uitval door ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid komt helaas regelmatig voor. TNO en Knauf hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken of het gebruik van een exoskelet positief kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van verwerkers.

Meer weten over i-Botics, het open innovatiecentrum voor telerobotica en haptische besturing van TNO en Universiteit Twente?

Ga naar de i-Botics website

De beroepsgroepen waar het onderzoek zich primair op richt zijn stukadoors, blokkenstellers en platenmonteurs. Fysiek zware beroepen met repeterende handelingen. Hoe deze technologie de verwerkers kan helpen hun werk levenslang goed en gezond uit te voeren is de hoofdvraag in het project. De resultaten geven  richting  aan de inzet en/of doorontwikkeling van exoskeletten in de bouw. Draagbare en betaalbare exoskeletten zijn het uitgangspunt. Coen de Hoop, marketing directeur Knauf: “In een ideale wereld zou iedere vakman met hulp van technologie in staat moeten zijn om zijn of haar beroep een leven lang gezond en met plezier uit te voeren”.

Prof.dr. Michiel de Looze van TNO is projectleider van het onderzoek. De Looze: “Wereldwijd gebeurt heel veel op het gebied van exoskeletten. Het blijkt nog lastig om een exoskelet te ontwikkelen dat in de praktijk effectief is, niet in de weg zit en op brede schaal geaccepteerd wordt.” Het Knauf-TNO project valt in het bredere onderzoeksprogramma i-Botics, waarin TNO met Universiteit Twente werkt aan de doorontwikkeling van exoskeletten en exosuits.

Om juist zo goed mogelijk aan te sluiten bij de eisen in de praktijk beginnen bewegingswetenschappers van TNO op de bouwplaats met de analyse van het werkproces, de knelpunten in het werk, de fysieke belasting en de behoefte aan technologische ondersteuning. De exoskeletten voor de ondersteuning van de rug, armen en schouders die op basis daarvan worden geselecteerd worden vervolgens getest en beoordeeld op verschillende bouwplaatsen.

Zorgplicht

 “We zien al veel initiatieven op de markt met exoskeletten maar niet eerder werd het wetenschappelijk onderzocht wat het nu echt doet voor deze beroepsgroepen” zegt De Hoop. “Wij voelen een zorgplicht naar de verwerkers die met onze producten werken. Ze maken prachtig werk maar het is ook zwaar werk en belastend voor het lichaam. Dat zouden we graag geminimaliseerd zien zonder dat dit de snelheid en effectiviteit van het werk negatief beïnvloedt.”

Het project wordt nauwlettend gevolgd en bediscussieerd door een klankbordgroep waarin zowel directies van diverse bouwbedrijven als de brancheverenigingen, trendwatchers en vertegenwoordigers van TNO, iBotics en Knauf deelnemen.

Eind september worden de eerste resultaten van de analyses verwacht. In de eerste helft van 2019 volgen de eindconclusies. TNO en Knauf zullen tussentijds rapporteren over de uitkomsten, ervaringen en leerpunten.

Zie ook
Expertise

Sustainable Productivity & Employability

De Expertisegroep Sustainable Productivity and Employability verbetert de duurzame arbeidsproductiviteit in organisaties. Met duurzaam bedoelen we dat oplossingen aansluiten bij wat bijdraagt aan gezondheid... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.