nieuws

Jongeren en lager opgeleiden verliezers van economische crisis

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) toont verslechtering kwaliteit arbeid tussen 2007-2016 • 12 jul 2018

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS blijkt dat jongeren en lager opgeleiden tot de ‘verliezers’ van de economische crisis behoren. TNO onderzocht de effecten van de crisisperiode 2007-2016 op arbeidsvoorwaarden, -verhoudingen en -omstandigheden. De conclusie is dat er op het gebied van arbeidscontracten en arbeidstijden, maar ook ten aanzien van de psychosociale arbeidsbelasting veel veranderde. Effecten waren het grootste bij jongeren, lager opgeleiden en beroepsgroepen in de verkoop, de horeca en de schoonmaaksector.

Wilt u meer weten over dit onderzoek van TNO?

Neem contact op met Wendela Hooftman

Neem contact op

Tijdens de periode 2007-2016, de periode waarin de crisis ontstond en weer op zijn eind liep, verslechterde de kwaliteit van de arbeid in Nederland. De baanonzekerheid nam toe en het percentage vaste contracten nam af, terwijl ook de gemiddelde arbeidsduur minder werd. Ook werden de uitdagingen en autonomie in het werk minder. Daarentegen namen de werkdruk, burn-outklachten en baanonzekerheid toe. Deze ontwikkelingen bevestigen dat de economische toestand inderdaad gevolgen heeft gehad voor de kwaliteit van de arbeid. Zo staat te lezen in het dit weekend verschenen artikel in themanummer over ongelijkheid in arbeid van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TVA).

TNO-onderzoeker Seth van den Bossche: “Gedurende de crisisjaren 2007-2016 zijn er weinig groepen werknemers beter op geworden. Er zijn dus geen ‘winnaars’ van de crisis aan te wijzen. De situatie van jongeren en lager opgeleiden is het meest verslechterd. Zij kwamen het vaakst te werken in flexibele, kleine baantjes met weinig autonomie en weinig interessant werk.” Uit de NEA blijkt bovendien dat in de crisisperiode de taakeisen (werkdruk), burn-outklachten en baanonzekerheid bij jongeren en lager opgeleiden sterker toenamen dan bij andere groepen. Deze ontwikkelingen zijn ook op beroepsniveau terug te zien. “De kwaliteit van de arbeid van werknemers in de  lager geschoolde beroepen zoals in de verkoop, horeca en de schoonmaak ontwikkelde zich ongunstiger dan de kwaliteit van de arbeid van beroepen in de dienstensector, het onderwijs en de zorg maar ook van zware beroepen in de industrie, bouw of landbouw.”

Lees het artikel: De winnaars en verliezers van de economische crisis (Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken; jrg. 34 (2018) nr. 2)

 

Zie ook
Nieuws

Vooral in de bouw aandacht voor veilig en gezond werken

20 april 2018
Bijna 6 op de 10 werknemers werken in een omgeving waar veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Zij geven bijvoorbeeld aan dat zij hier informatie over krijgen, dat mensen zich aan de regels houden... Lees verder
Ons werk

Monitoring van Arbeid

Neemt Het Nieuwe Werken een grote vlucht? Treffen werkgevers meer maatregelen om langer doorwerken te faciliteren? De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. TNO onderzoekt... Lees verder
Ons werk

Monitoring van de arbeidssituatie

Hoe beïnvloeden maatregelen de gezondheid of de productiviteit? Wegen de kosten tegen de baten op? Treffen werkgevers meer maatregelen om langer doorwerken te faciliteren? De arbeidssituatie van Nederland... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Wendela Hooftman

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.