nieuws

TNO speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen, evalueren en testen van de elektrische voertuigen van de toekomst

31 jul 2018

In de productontwikkelingscyclus van de auto-industrie wordt steeds vaker gebruik gemaakt van verschillende virtuele testen en simulaties op onderdeel-, module- en voertuigniveau. In zogenoemde ‘Hardware-in-the-Loop’-testbeds, worden in een model verschillende situaties en toestanden van sensoren, actuatoren en mens/machine-interfaces nagebootst.

Dit is mogelijk doordat er steeds meer rekenvermogen en bandbreedte voor communicatie beschikbaar is. Hoewel er op dit gebied diverse normen zijn vastgesteld, komen de meeste modellen nog altijd op gefragmenteerde wijze tot stand. Die fragmentatie leidt tot veel overbodig werk, doordat van dezelfde onderdelen of systemen steeds nieuwe modellen worden gemaakt.

Aanbeveling voor standaardisering

Het doel van het project HiFi-ELEMENTS (High Fidelity Modelling and Testing) is deze fragmentatie te reduceren. Daarvoor volgen we twee sporen. Ten eerste zullen wij een aanbeveling uitgeven voor de standaardisering van modelinterfaces voor veelgebruikte onderdelen van elektrische auto’s. Denk hierbij aan de elektromotor de omvormer, batterijen, de DC/DC-converter, en het systeem voor temperatuurregeling. Ook zullen we versies van bestaande modellen implementeren die aan dit protocol voldoen.

Nieuw proces voor simulaties

Ten tweede zullen we een naadloos proces implementeren dat uitgebreide versies van bestaande tools aan elkaar koppelt. Het gaat daarbij om een tool voor model/data-management en een tool voor co-simulatie van Model-in-the-Loop (MiL) en Hardware-in-the-Loop (HiL) omgevingen. Deze modellen worden ondersteund door geautomatiseerde methodes voor model parameterisatie (het omzetten van karakteristieke systeemeigenschappen naar parameters in modellen) en het maken van testscenario’s.
De validering van gestandaardiseerde modellen en processen vindt plaats aan de hand van vier voor de industrie relevante testcases met scenario’s rond de ontwikkeling van elektrische aandrijflijnen en voertuigen.
Na afronding van het project zullen de aanbevelingen voor de interface en de procesmethodologie worden gepubliceerd voor grootschalige toepassing binnen de EV-industrie. De consortiumpartners maken intensief gebruik van virtuele tests en zullen de projectresultaten direct toepassen, terwijl partners die tools leveren de resultaten zullen exploiteren door uitgebreide softwaretools op de markt te brengen.

HiFi-Elements project partners

Predictive Powertrain Control (PPC)

Binnen HiFi-ELEMENTS richt TNO zich op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van strategieën voor Predictive Powertrain Control (PPC) van elektrische voertuigen. En ook op geavanceerde modellen en regelalgoritmes voor de volgende generatie accu’s. Gericht op voorspellende algoritmes en regelingen voor het thermische gedrag van aandrijflijnen. Naast andere ontwikkelingen binnen het project, gaan deze technologieën een significante bijdrage leveren aan de toekomstige vervoersbehoeften, zowel voor personenwagens als voor commerciële voertuigen (bestelwagens, trucks, bussen, etc.).

Powertrain modellering ten behoeve van supervisory control

De activiteiten op het gebied van supervisory control van de aandrijflijn hebben als doel de efficiëntie van de elektrische aandrijflijn te maximaliseren. Daarvoor wordt een modulaire tool ontwikkeld die automatisch voorspelt hoe een aandrijflijn het beste kan worden aangestuurd, waarin regelstrategieën voor optimalisatie van snelheid en energie centraal staan.
Wat de batterij in een elektrisch voertuig betreft focust TNO zich op thermische modellering en regeling. Daaronder vallen thermische modellen van batterijen en algoritmes die de huidige staat van de batterijen bepalen en oplaadstrategieën die levensduur maximaliseren. Aan de hand van een door TNO ontwikkeld prototype batterijmodule, worden deze strategieën gevalideerd.
Naast de ontwikkeling van modellen en algoritmes speelt TNO een belangrijke rol tijdens de evaluatiefase van het project. Tijdens die fase worden test- en simulatie-activiteiten gecombineerd. De resultaten van diverse parallelle gebruikssituaties worden dan geïntegreerd en beoordeeld aan de hand van de projectdoelstellingen.

HiFi-Elements projectwebsite

Meer informatie
Nieuws
Contact

Dr. Andreea Balau

  • Monitoring & Control Services

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.