nieuws

Vijftien duurzame woningen betrokken op Aruba

25 jul 2018

Op Aruba is de duurzame woonwijk 'Smart Community Aruba' van start gegaan. In deze als proeftuin opgezette woonwijk, onderzoekt een consortium van TNO Caribbean samen met lokale partners hoe de transitie naar duurzaam wonen op slimme wijze vorm kan krijgen. Vorige maand werd een ceremonieel inauguratie evenement gehouden, in het bijzijn van de Gouverneur van Aruba, enkele Ministers van de Arubaanse regering en mevr. Cis Marring (CFO) van de RVB van TNO.

Inauguratie

De Smart Community Aruba bestaat uit vijftien duurzame woningen en een bezoekerscentrum en is daarmee een woonwijk én een proeftuin voor duurzame oplossingen die zijn toegesneden het Caraïbische klimaat. De inauguratie werd verricht door de consortiumpartners die de proeftuin hebben opgericht. De Gouverneur van Aruba kreeg hierbij een persoonlijke rondleiding in een slimme woning.

Het doel van de Smart Community is het faciliteren van onderzoek en experimenten die kunnen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van Aruba en met name het creëren van een circulaire economie binnen een eilandomgeving of afgelegen rurale regio’s. Hiertoe verbindt de Smart Community verschillende domeinen zoals energie, water, voedsel en afval. Voorname onderzoeksgebieden zijn duurzaam bouwen en energie-efficiënte, het decentraal opwekken van zonne- en windenergie, kennis van consumentengedrag, slim gebruik van elektriciteit en water en op termijn moderne landbouwtechnologie en gescheiden afvalinzameling en organische afvalverwerking en omzetting in biogas. De Smart Community Aruba beoogt op deze onderwerpen nieuwe kennis te ontwikkelen én in de vorm van publieksvoorlichting beschikbaar te stellen aan de bevolking. Hiermee komen de resultaten ten goede aan de gehele Arubaanse bevolking alsmede internationale belangstellenden.

Tijdens de inauguratie ging namens de Arubaanse overheid de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame ontwikkeling in op de onderzoekwaarde van het project en het feit dat er nieuwe kennis- en inzichten opgedaan zullen worden. De Minister gaf aan dat er slimme keuzes gemaakt moeten worden voor een zo duurzaam mogelijke ontwikkeling van het eiland. De Minister van Ruimte Orde en Milieu benadrukte het belang van het onderzoek naar duurzaam- en betaalbaar wonen. Een activiteit die reeds van start is gegaan is een onderzoek naar de prestaties en effectiviteit van duurzame bouwmaterialen in een tropisch klimaat. De 15 reeds gerealiseerde woningen zijn hiertoe aangekleed met unieke duurzame bouwmaterialen ('retrofitting') om de koellast van de woning terug te dringen. Daarnaast zijn er nog 5 lege kavels. De Minister kondigde aan dat deze worden gereserveerd voor een ontwerpwedstrijd die in het najaar van start gaat. Hierbij ligt de focus op geheel alternatieve bouwsystemen waarmee de bouwkostprijs verlaagt moet worden.

Robert-Jan Moons, Programma Manager bij TNO en tevens voorzitter van de stuurgroep Smart Community Aruba, gaf namens het consortium aan dat deze mijlpaal middels een hechte samenwerking is bereikt. Moons was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor coördinatie van het ontwerp en de aanleg van de wijk. Hierbij is uitgegaan van de onderzoek agenda van alle consortium partners en dit heeft geresulteerd in een omvangrijke (en grotendeels ondergrondse) onderzoekinfrastructuur. Ook bedrijven, zgn. innovatie partners, zullen hiervan gebruik kunnen maken voor het laten testen of demonstreren van hun duurzame oplossingen. Momenteel wordt er reeds een test voorbereid waarbij de Nederlandse onderneming ‘MARU Systems’ een hybride zon/batterij/generator zal laten testen in het Arubaanse klimaat. Moons ging tevens in op de rol van de bewoners van de woonwijk die nu een belangrijke rol zullen vervullen in het onderzoek door het geven van terugkoppeling tijdens experimenten. De wijk heeft hiertoe een gevarieerde mix van bewoners: van young professionals tot gezinnen en ouderen. Samenwerking tussen stakeholders is dan ook een terugkomend thema in de Smart Community Aruba.

Onderzoek en kennisoverdracht

Het onderzoek in de Smart Community Aruba zal nu in programmatische vorm gestalte krijgen waarbij iedere consortium partner investeert in voor haar relevant onderzoek. TNO treedt hierbij op als onderzoekcoördinator. Daarnaast is er een Open Innovatie Platform waar bedrijven op B2B-basis producten of systemen kunnen testen of demonstreren. Hoewel de experimenten zijn ge-ent op het Arubaanse situatie zijn de resultaten ook van toepassing ook algemene eiland situaties, militaire compound of rurale regio’s zonder connecties met landelijke infrastructuren. Externe nutsbedrijven kunnen daarom tegen een vergoeding toegang krijgen tot de onderzoeksresultaten, inclusief de unieke TNO-kennis. Een groot aantal bedrijven uit Nederland en de Caraïben toont al belangstelling. Voor Nederland is bijvoorbeeld de unieke kennisontwikkeling op het gebied van de effecten van hoge penetratie zonnepanelen in woonwijken waardvol. De ontwikkelingen op Aruba lopen hierin voor op Europa of in de Caraïbische regio. De meerwaarde van de Smart Community Aruba kan zich hiermee ver buiten Aruba strekken.

Smart Community Aruba is een consortium van het Land Aruba, woningbouwcorporatie FCCA, nutsmoedermaatschappij Utilities Aruba NV, netwerkbeheerder ELMAR, energieleverancier WEB ARUBA NV, telecomoperator SETAR en TNO Caribbean.

Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.