nieuws

Samenwerking tussen UvA IAS en TNO om grip te krijgen op complexiteit

31 aug 2018

Op 29 augustus 2018 hebben de Universiteit van Amsterdam en TNO een Letter of Intent getekend om een nieuw op te zetten onderzoekssamenwerking te bekrachtigen: ‘Policy by Simulation’. Zij bundelen hun kennis om dieper inzicht te verkrijgen in complexe fenomenen en daarmee oplossingen te vinden voor urgente uitdagingen (waaronder energietransitie, gezondheidszorg en criminaliteit). Multi-scale modellering van complexe systemen vormt de kern van de samenwerking.

Lees ook meer over onze partner het Institute for Advanced Study (IAS)

Website
Peter Werkhoven (Corporate Science Director, TNO), Karen Maex (Rector Magnificus, Universiteit van Amsterdam), Jos Keurentjes (Chief Scientific Officer, TNO) en Peter Sloot (Scientific Director, IAS).

“We moeten leren omgaan met de dynamiek van een wereld die steeds meer verweven raakt, complexer wordt en sneller verandert. Om de grote hedendaagse en toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden moeten we begrijpen hoe te sturen in complexe adaptieve systemen. Dat vergt een geïntegreerde wetenschappelijke benadering.” Aan het woord is Peter Sloot, wetenschappelijk directeur van het UvA Institute for Advanced Study (IAS). Hij vervolgt: “en als we die nieuwe kennis een stap verder willen brengen tot daadwerkelijke implementatie dan hebben we niet alleen een combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek nodig, maar ook een nauwe samenwerking met stakeholders vanuit bijvoorbeeld de overheid en het bedrijfsleven.”

Peter Werkhoven, Corporate Science Director van TNO: “een van de specifieke punten waar we ons gezamenlijk over gaan buigen is het voorspellen van het effect van beleidsmaatregelen, technologieontwikkeling en nieuwe businessmodellen in verschillende domeinen. Tegenwoordig kunnen we door een overvloed aan data in combinatie met slimme algoritmes allerlei patronen vinden. In aanvulling daarop hebben we computationele modellen nodig die ons in staat stellen om de onderliggende causale relaties te begrijpen. Dat inzicht is cruciaal om tot effectieve en duurzame innovaties te komen.”

TNO en UvA IAS brengen een team onderzoekers met complementaire kennis en expertise samen om aan dit nieuwe initiatief te gaan werken. De samenwerking ‘Policy by Simulation’ is gericht op multi-scale modellering van complexe systemen in verschillende toepassingsdomeinen: gezondheid, criminaliteit, energietransitie, circulaire economie, slimme infrastructuren, steden & mobiliteit.

Nieuws
Contact

Prof. dr. Peter Werkhoven

  • Artificial Intelligence

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.