nieuws

Conversie van CO2 door middel van plasmon katalyse (Interreg project EnOp)

14 sep 2018

TNO werkt in het Interreg project EnOp samen met universiteiten en bedrijfsleven om nieuwe concepten te ontwikkelen die zonlicht omzetten in chemische energie. Koolstofdioxide en waterstof worden omgezet naar methaan in een fotokatalytisch proces, waarin metaal katalysator deeltjes op nanoschaal gebruikt worden.

Om in de toekomst Europa op een betrouwbare en betaalbare manier van energie te blijven voorzien, is het belangrijk het aandeel duurzame energie snel te verhogen. Het Interreg project EnOp (Energie opslag) waarin TNO samenwerkt met de universiteit Hasselt en DWI (Aken) heeft als doel om energieopslagsystemen en CO2-omzettingstechnologieën te ontwikkelen. Het opslaan van duurzaam opgewekte energie gebeurt onder andere door CO2 om te zetten in hoger-energetische koolstofverbindingen. Deze verbindingen kunnen worden gebruikt als vervanging voor fossiele brandstoffen (chemische energiedragers) en/of als grondstof voor eindproducten zoals kunststoffen (specialty chemicals).

TNO werkt aan de directe conversie van koolstofdioxide met plasmon katalyse. Katalytische nanodeeltjes worden in een geexciteerde toestand gebracht en interageren met koolstofdioxide waardoor deze wordt geactiveerd. Het zonlicht wordt dus rechtstreeks omgezet in chemische energie. TNO bestudeert verschillende katalysatoren op basis van verschillende "group VII" nanodeeltjes op een drager. Methaan en water zijn de eindproducten, methaan kan direct in het gasnetwerk gedistribueerd worden.
TNO heeft een solide track record in de bereiding van nano- en microdeeltjes en de ontwikkeling van functionele coatings voor een verscheidenheid aan toepassingen. De expertise en competentie van TNO omvat materialenoplossingen zoals de ontwikkeling en karakterisering van nanodeeltjes katalysatoren, chemische conversiestudies, reactiekinetiek en efficiëntie van energieomzetting.

Projectvoortgang

Gedurende de eerste 18 maanden van het project zijn actieve nanodeeltjes (first gen) ontworpen en geproduceerd. Een pilot-reactor en laboratorium infrastructuur is gereed gemaakt voor het meten van de reactiekinetiek gedurende de omzetting van koolstofdioxide. De ontwikkelde katalysatoren zijn in deze reactor gevalideerd.

Projectplannen

De komende 18 maanden van het project zal er een strategisch plan worden ontwikkeld voor de verdere doorontwikkeling van de plasmon katalytische nanodeeltjes. De opgedane ervaring met de katalysatoren zal worden aangewend om katalysator en proces door te ontwikkelen voor de hydrogenatie van CO2 naar fuels.

Heeft u interesse om meer te weten? Neem dan contact op.

Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.