nieuws

Pilot duurzaam logistiek model voor inzameling bedrijfsafval Amsterdam-Zuidoost van start

03 sep 2018

Onder de noemer ‘Zuidoost Circulair’ geeft een consortium van bedrijven in Amsterdam-Zuidoost samen met TNO, SUEZ en Renewi het startsein voor het initiatief ‘Logistiek Slim Samenwerken’. Deze pilot heeft tot doel het realiseren van een duurzamere oplossing voor de logistiek van afvalinzameling. Met als resultaat schonere lucht en minder (en schonere) inzamelwagens door de gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval.

Wilt u meer weten over dit project?

Neem contact op met Jannette de Bes-van Staalduinen

Neem contact op

Steeds meer bedrijven en organisaties nemen actief de verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin zij werken. Zo ook in Amsterdam-Zuidoost, waar de Johan Cruijff Arena, ING, ABN AMRO, CSU, Nationale Nederlanden, Nuon, AMC en de Hogeschool van Amsterdam de handen ineen slaan om, onder leiding van TNO en met ondersteuning van de Hogeschool van Amsterdam, duurzame projecten te realiseren gericht op circulaire economie.

Samen werken aan duurzame inzameling bedrijfsafval

Waar gemeenten verplicht zijn het huishoudelijk afval op te halen, is de bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd: bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat zij verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe en daar valt winst te behalen. Dit was voor TNO reden om met een consortium van partijen op zoek te gaan naar een slim, duurzaam logistiek inzamelmodel.

Minder transportbewegingen

Het nieuwe logistieke model voor afvalinzameling krijgt gestalte in de pilot Cross Chain Control Center (4C) die mede wordt gefinancierd door de Topsector Logistiek. Tijdens de pilot werken SUEZ en Renewi in samenwerking met het consortium aan de gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval. Beide afvalverwerkers hebben de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) ondertekend en hierbij sluit deze pilot goed aan. Door de krachtenbundeling wordt de CO2-uitstoot en het aantal transportbewegingen sterk verminderd. Zo zorgt de inzet van minder en schonere inzamelwagens voor minder geluidsoverlast, een verhoging van de verkeersveiligheid en een betere doorstroming van verkeer. Al deze effecten dragen bij aan de klimaatdoelstellingen die in Parijs afgesproken zijn.

Rol van TNO: duurzame logistieke concepten

TNO draagt in de pilot bij door het ontwikkelen, in de praktijk brengen, monitoren en evalueren van nieuwe, innovatieve, duurzame logistieke concepten. Onder leiding van TNO en Hogeschool Amsterdam is de afgelopen periode onderzocht op welke wijze de pilot het best ingericht kon worden en welke uitdagingen er speelden. Het resultaat is dat Renewi en SUEZ hun vervoersstromen slim gaan bundelen en het afval op een schonere manier vervoeren. SUEZ zet tijdens de pilot een elektrisch voertuig in voor de inzameling van organisch afval, oliën en vetten, glas, kunststof, koffiedik en koffiebekers. Renewi verzorgt de inzameling van papier en karton tijdens deze pilot.

Structureel vervolg bij succes

De pilot ‘Logistiek Slim Samenwerken’ gaat op 3 september van start en duurt vijf maanden. Dat biedt een unieke mogelijkheid om gezamenlijk met ketenpartners slimme en duurzame logistieke oplossingen te verkennen. Wanneer de pilot een succes blijkt, kijken de partijen samen naar een structureel vervolg, waarbij andere bedrijven in Amsterdam-Zuidoost uiteraard kunnen aansluiten.

Expertise

Sustainable transport en logistics

Op de afdeling Sustainable Transport & Logistics helpen wij het vervoer van goederen en personen efficiënter en duurzamer te maken. In de sector logistiek helpen we innovaties te versnellen door praktijkproeven... Lees verder
Thema

Mobiliteit & Logistiek: 'Realiseren van leefbare en duurzame steden'

In een veranderende wereld vol mondiale uitdagingen zoals urbanisatie, vergrijzing, digitalisering, automatisering en de energietransitie is het onze ambitie het concurrentievermogen van het bedrijfsleven... Lees verder
Ons werk

Afvallogistiek

Een circulaire economie en een veel efficiëntere inzameling en recycling van afval. Dat is de doelstelling van het project Cross Chain Control Center (4C) in Amsterdam Zuidoost. Alle gescheiden afvalstromen... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Jannette de Bes-van Staalduinen

  • supply
  • chain
  • duurzaamheid
  • CO2
  • lean

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.