nieuws

Praktijkproef N205 brengt resultaat coöperatief automatisch rijden in beeld

10 sep 2018

Voor het eerst in Nederland is op de openbare weg en tussen het normale verkeer een praktijktest uitgevoerd met coöperatief automatisch rijden. Van 3 tot en met 7 september maakten zeven auto’s uitgerust met TNO technologie testritten in opdracht van de provincie Noord-Holland. Naast communicatie tussen de voertuigen, communiceerden zij met de wegkant en met slimme verkeerslichten (IVRI’s: intelligente verkeersregel installaties). Met de ritten wil de provincie als wegbeheerder onderzoeken wat de effecten zijn op de verkeersveiligheid, de doorstroming en voor het overige verkeer.

 

Realistische voorspelling van effecten van geavanceerde cruise control

Het doel van de test was om vast te leggen hoe automatische voertuigen als 'normale' voertuigen door het verkeer gaan. Parameters als positie, snelheid, interactie met andere voertuigen zijn van alle testvoertuigen gelogd. Ook de communicatie tussen de voertuigen en de VRI’s. Deze gelogde data gebruikt TNO om simulatiemodellen die we gebruiken voor dezelfde weg, te valideren. De gevalideerde modellen zorgen voor een realistische voorspelling van de effecten van Adaptive Cruise Control en de geavanceerdere Cooperative Adaptive Cruise Control. Dit maakt het mogelijk om veel meer scenario’s op dit wegdeel te onderzoeken en ook uitbreiding naar andere wegdelen (zoals de N201).

Simulatiestudie voor meerdere wegen

Na de praktijktest op de N205 tussen het normale verkeer voeren TNO en TU Delft in opdracht van de provincie Noord-Holland aanvullend een simulatiestudie uit voor meerdere wegen. De conclusies hieruit worden vertaald naar het wegennet van de provincie, waardoor de bredere effecten van CACC inzichtelijk worden. De resultaten van de studie worden verwacht in november.

Opschaling

Dataverzameling in realistische verkeerssituaties is nodig om simulatiemodellen te ontwikkelen en te valideren. Zo worden de effecten van deze nieuwste technologieën ook op grote schaal inzichtelijk. De wisselwerking tussen ontwikkeling en praktijk is 'the proof of the pudding' voor toegepast-wetenschappelijk onderzoek. De schaal van de praktijkproef op de N205 geeft TNO betere inzichten en onderbouwing voor verdere ontwikkelingen. Voor het eerst sluiten we echt de loop tussen veldtesten met automatisch rijden applicaties (ACC, CACC) op onderliggende wegen met simulatiemodellen die de effecten van opschaling in verschillende scenario’s op een realistische manier kunnen bepalen.

Praktisch mogelijk maken van geautomatiseerde mobiliteit

TNO zet met deze proef haar kennis van de verschillende gebieden in: kennis van voertuigen, verkeersregelinstallaties, verkeerssimulatie, logging en natuurlijk het door TNO ontwikkelde CACC systeem.
TNO werkt voor en samen met industrie en overheid om grensverleggende geautomatiseerde mobiliteit mogelijk te maken op de openbare weg. Zowel voor personenauto’s, vrachtwagens als voor andere type voertuigen wordt het werkgebied van automatische voertuigen steeds verder uitgebreid naar een hogere mate van automatisering.

TNO onderzoekt en ontwikkelt technologie voor het automatiseren van voertuigen, het laten communiceren en samenwerken van automatisch rijdende voertuigen. Deze technologie wordt gebruikt bij platooning (het in een treintje rijden van trucks), het virtueel testen van de veiligheid van zelfrijdende voertuigen en het monitoren en valideren van de veiligheid van zelfrijdende voertuigen tijdens hun ontwikkeling maar ook tijdens hun levensduur. Op een betaalbare, betrouwbare en veilige manier voorziet TNO in slimme oplossingen om de veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie op de weg te verbeteren en de positie van het Nederlands bedrijfsleven internationaal hierop te versterken.

Geautomatiseerd rijden op de openbare weg kan de doorstroming en veiligheid van verkeer verbeteren en het brandstofverbruik - en daarmee de CO2-emissies - verlagen. Om de grote potentie van automatisch rijden te realiseren is connected en coöperatieve technologie hierbij een essentieel onderdeel. Hoe dat precies werkt, demonstreert TNO virtueel en in de praktijk.

Nieuws
Contact

Dr. ir. Maurice Kwakkernaat

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.