nieuws

Sleutel voor ambitie Wetenschapsbrief OCW ligt bij versterken synergie NWA en missiegedreven Kennis- en Innovatieagenda’s

Reactie TNO op Wetenschapsbrief minister OCW • 28 jan 2019

Minister van Engelshoven van OCW constateert terecht in haar Wetenschapsbrief dat de impulsen uit het huidige Regeerakkoord onvoldoende zijn om de R&D en innovatiedoelstellingen van Nederland te realiseren. De minister noteert ook terecht dat als de publieke R&D investeringen in andere landen hoger zijn dan in Nederland, private R&D investeringen uit Nederland zullen verdwijnen.

Lees meer over de ambities van TNO in het TNO Strategisch Plan 2018-2021

Lezen

TNO is het met de minister eens dat de samenwerking tussen de partijen in het onderzoekstelsel een bijzondere kracht is van Nederland. Het is dan ook goed dat dit onder andere via de NWA wordt gestimuleerd. Om de samenwerking verder te versterken, roept TNO de minister op om de daad bij het woord te voegen en samen met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de synergie tussen de Nationale Wetenschapsagenda NWA en de missiegedreven Kennis- en Innovatieagenda’s in te vullen.

Dit zei Paul de Krom, RvB voorzitter van TNO, vandaag op het Symposium “Missies en ‘nieuw’ missiegedreven beleid”. Het creëren van mondiale impact, het verbinden met de samenleving en het uitbouwen van de kweekvijver voor talent zijn ambities die TNO deelt en heeft verwoord in het TNO Strategisch Plan 2018-2021. De extra middelen voor toegepast onderzoek uit het Regeerakkoord, waarvan 75 miljoen vanuit het ministerie EZK voor de TO2 organisaties, zal TNO ook daarvoor gebruiken.

Synergie NWA en missiegedreven KIA’s versterken

Ook voor onderzoek naar sleuteltechnologieën, die technologische doorbraken helpen realiseren voor maatschappelijke uitdagingen, liggen kansen als EZK en OCW en de synergie tussen de NWA en de missiegedreven Kennis- en Innovatieagenda’s versterken. Zowel in Nederland als in Europa. Bij de vormgeving van Horizon Europe zou TNO graag zien dat versterking van excellent multidisciplinair samenwerkingsonderzoek en de inzet op sleutel technologieën speerpunten van Nederland zouden zijn.

In het kader van Open Science constateert de minister dat er op het terrein van Open Data spanning bestaat tussen openheid en intellectueel eigendom. TNO vindt dat bij de vormgeving van het beleid in Nederland rekening moet worden gehouden met de uitzonderingen die daarvoor op Europees niveau al zijn geformuleerd. TNO had graag de synergie met regionale initiatieven op wetenschap en innovatie verder in de brief uitgewerkt gezien, omdat hier kansen onbenut lijken.

Expertise

Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, energietransitie, klimaatverandering en digitalisering, vraagt om een andere aanpak. Met missie gedreven onderzoeks-... Lees verder
Expertise

Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.