nieuws

TNO creëert meer businesskansen in ontwikkelingslanden

23 jan 2019

TNO gaat via haar programma Innovation for Development meer businesskansen voor lokale en Nederlandse bedrijven en banen creëren in ontwikkelingslanden en de bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen vergroten. Recent is Mirjam van Iterson ons team komen versterken om deze groei mede te helpen realiseren.

Doet u mee?

Met het terugdringen van armoede, ondervoeding en werkeloosheid?

Neem contact met me op!
TNO vergroot haar innovaties en impact in ontwikkelingslanden

De komende jaren zal de wereldbevolking groeien naar negen miljard. Door stijging van het welvaartsniveau en meer consumptie zal schaarste aan voedsel, energie en grondstoffen ontstaan. Nu al leven vier miljard mensen onder de armoedegrens. Door lokaal ondernemerschap te bevorderen kunnen lage inkomensgroepen een beter bestaan opbouwen. Dit biedt perspectief op een betere toekomst, waardoor de stabiliteit en veiligheid in de wereld zal toenemen. Betere voeding en onderwijs bevordert het gezondheidsniveau sterk. Investeren in preventie en banen loont waardoor minder een beroep wordt gedaan op noodhulp. Door lokaal produceren wordt import, en dus CO2 uitstoot door transport, tegengegaan. Toenemende welvaart en groei van de consumentenmarkt biedt kansen voor nieuwe businessproposities voor lokale en Nederlandse bedrijven.

Innovatiesamenwerking en systeemtransities zijn nodig om oplossingen te vinden voor de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Alleen dan kunnen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, ook werkelijk gehaald worden.

De afgelopen tien jaar heeft TNO in het programma Innovation for Development laten zien dat het ontwikkelen van duurzame en betaalbare oplossingen voor de meest kansarme groepen in ontwikkelingslanden mogelijk is. Door waardeketens op te zetten en duurzame businessmodellen te introduceren heeft TNO samen met lokale en Nederlandse partners een middenklasse mee helpen opbouwen en lage inkomensgroepen een beter toekomstperspectief gegeven. Tevens is een groot netwerk gevormd van lokale en Nederlandse bedrijven, universiteiten, NGO’s en ambassades, met name gericht op Afrikaanse landen en India.

TNO heeft de ambitie om met haar programma Innovation for Development meer business-kansen en banen te creëren in ontwikkelingslanden voor lokale en Nederlandse bedrijven en de bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen te vergroten. Mirjam van Iterson is gevraagd om als business developer de groeiambities verder vorm te geven door het uitbouwen van het netwerk en het samen met partners ontwikkelen van meerjarige programma’s en het organiseren van funding.

Mirjam van Iterson versterkt het Innovation for Development team

Mirjam van Iterson licht toe:

“Ik zie er naar uit om samen met partners en TNO collega’s nieuwe proposities te ontwikkelen voor marktvragen van lage inkomensgroep, en en nieuwe banen te creëren in ontwikkelingslanden. Door mijn ervaring, binnen en buiten TNO, als business developer, marketeer en productontwikkelaar denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de groei en impact doelstellingen voor het programma Innovation for Development. Er zijn zoveel business-kansen, die werkelijk het verschil kunnen maken. Kansen zijn bijvoorbeeld het benutten en dus verwaarden van biomassa door het ontwikkelen van nieuwe bouwmaterialen, bio-plastic en bio-energie. Denk ook aan de circulaire economie of de mogelijkheden die nieuwe ICT technologieën als blockchain bieden. Ook ziet TNO vele kansen voor gezonde voeding en het bevorderen van de gezondheid van zwangere vrouwen en kinderen onder 5 jaar door zowel sociale als technologische innovaties. Nederlandse bedrijven kunnen we helpen succesvol te exporteren naar ontwikkelingslanden. Particulieren of fondsen bieden we de mogelijkheid om financieel en met knowhow mee te doen aan succesvolle innovatieprogramma’s.

Bent u net als ik er vast van overtuigd dat innovatie en ondernemerschap een verschil kunnen maken in ontwikkelingslanden en opkomende economieën? Wilt u ook bijdragen aan het terugdringen van armoede, ondervoeding en (jeugd-)werkeloosheid? Neem dan contact met mij op!”.

Algemeen

Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking

Vier miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. Dit vormt een enorme consumentenmarkt en een potentieel aan producenten waar bedrijven business proposities op ontwikkelen.... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Mirjam van Iterson

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.