nieuws

Expertisecentrum Verduurzaming Zorg ondersteunt zorgsector op weg naar duurzame gebouwen

10 okt 2019

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, is het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) tijdens het congres van de Green Deal Duurzame Zorg gelanceerd. Het EVZ heeft in eerste instantie als doel om zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen en verpleeghuizen, te ondersteunen bij de verduurzamingsopgave om daarmee bij te dragen aan de CO2-reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord. Onderzoeksinstituut TNO voert samen met Stichting Stimular het programma van het expertisecentrum uit door het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis en het stimuleren van innovaties in de zorgbouw.

Het Expertisecentrum is onderdeel van het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Dit platform is mede mogelijk geworden door inspanningen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het platform is actief tot 2030.

Het EVZ ondersteunt de zorgsector onder andere met informatie over verschillende CO2-emissie reducerende maatregelen, het verzorgen van innovatieworkshops, het inrichten van een centrale vraagbaak en het initiëren van onderzoek. Daarnaast biedt het expertisecentrum ondersteuning bij het opstellen van routekaarten en biedt het daarnaast een centraal punt met alle beschikbare en relevante informatie over CO2-emissiereductie in de zorg.

Het EVZ acteert op basis van de behoefte van de sector. Periodiek worden de activiteiten afgestemd met de zorgbranches (NFU, NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN). Met het EVZ bouwt TNO voort op de jarenlange ervaring als onderzoekspartner voor de zorgsector en de -van oudsher- diepgaande kennis over het ontwerpen, bouwen en onderhouden van zorggebouwen. Stimular heeft jarenlange ervaring met advisering op het gebied van duurzaam en klimaatneutraal werken in de zorg en werkt hierin samen met kennis- en communicatiepartner Milieuplatform Zorgsector (MPZ), de branchevereniging voor duurzame zorg.

Geïnteresseerd in het verduurzamen van uw zorggebouw? Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg is te benaderen via www.dezorgduurzaam.nl.


Nieuws
Contact

dr. ing. Roberto Traversari, MBA

  • Ziekenhuis
  • Energie
  • Logistiek
  • Luchtkwaliteit
  • Operatiekamer(s)

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.