nieuws

Ontwikkeling van snelle praktische test om benzeen te monitoren

10 okt 2019

TNO en SKC werken samen om een snellere en meer praktische testkit voor benzeen in urine te ontwikkelen. De ter plaatse analyse levert binnen enkele uren resultaat op, zodat bronnen en locaties van blootstelling snel kunnen worden geïdentificeerd. Dit helpt bij het voorkomen van gezondheidseffecten voor werknemers.

TNO en SKC zijn een 2-jarig project gestart om een ‘point of care’ kit te ontwikkelen voor een snellere en praktische monitoring van benzeen in urine. Door de blootstelling van industriële werknemers binnen enkele uren te meten op locatie, zonder inmenging van een gespecialiseerd laboratorium, kunnen directe risicobeheersmaatregelen worden genomen en kunnen schadelijke effecten snel worden voorkomen. Om de oplossing met succes te implementeren in de industriële arbeidshygiëne, zal de betrokkenheid van de eindgebruiker bepalend zijn bij de ontwikkeling.

Benzeen

Benzeen is een component van producten afgeleid van steenkool en aardolie en wordt gebruikt bij de vervaardiging van verschillende chemicaliën. Benzeen kan kanker en meer acute gezondheidseffecten veroorzaken, zoals slaperigheid, bewusteloosheid en zelfs overlijden. Daarom is er een sterke focus op benzeen in persoonlijke monitoringprogramma's in de (petrochemische) industrie. Biomonitoring, beoordeling van metabolieten van benzeen in urine, is een van de geijkte methoden om blootstelling van werknemers te beoordelen. Dit biedt inzicht in alle routes van blootstelling, ook bij gebruik van een beschermende uitrusting, bij blootstelling van de huid en bij kortlopende blootstellingen op hoog niveau. De huidige methoden zijn gebaseerd op laboratoriumanalyses die doorgaans een wekenlange doorlooptijd hebben en logistiek uitdagend kunnen zijn op afgelegen locaties.

Een meer praktische oplossing: point of care testen

Een ‘point of care’ (POC) -test voor benzeenmetabolieten in urine kan op de relevante locatie worden uitgevoerd en binnen enkele uren resultaten opleveren. Door POC-testen kunnen er onmiddellijke wijzigingen in het risicomanagement worden doorgevoerd, waardoor onnodige blootstellingen worden voorkomen tijdens het wachten op de steekproefresultaten. Bovendien bieden POC-oplossingen de mogelijkheid om meer metingen van de blootstelling te verzamelen. Zo kan er inzicht worden verkregen in relevante bronnen, locaties en momenten van blootstelling, die de basis kunnen vormen voor beter geïnformeerde strategieën voor het omgaan met de blootstelling en de totale gezondheid van de werknemer.
Een paar jaar geleden financierde Shell Health, op zoek naar een snellere en meer praktische aanpak, een haalbaarheidsonderzoek. In deze studie heeft TNO de huidige analysemethode aangepast en de gevoeligheid van de test verhoogd, om te voldoen aan de in de toekomst afnemende grenswaarden voor blootstelling (zie hier).

Het ontwikkelen van een apparaat voor arbeidshygiëne

Uiteindelijk moeten arbeidshygiënisten of verpleegkundigen deze nieuwe meetmethode zelf kunnen uitvoeren op locatie, waardoor een gespecialiseerd laboratorium niet meer noodzakelijk is. Daarom heeft TNO de handen ineen geslagen met SKC om de analysemethode verder te verfijnen. Het doel is om een in de handel verkrijgbare gebruiksvriendelijke desktopkit te ontwikkelen, waarmee de test gemakkelijk kan worden uitgevoerd en analytische resultaten direct ter plaatse direct kunnen worden afgelezen. Om deze oplossing succesvol te implementeren in de arbeidshygiëne, worden eindgebruikers en autoriteiten vanaf het begin bij de ontwikkeling betrokken. Via stakeholderinteracties wordt waardevolle input verkregen over de eisen waaraan het apparaat moet voldoen. Deze input is leidend bij de ontwikkeling en implementatie in strategieën van industriële arbeidshygiëne.

Input leveren of op de hoogte blijven

Ben jij een professional die geïnteresseerd is in deze ontwikkeling en wil je input leveren voor toekomstige interacties met stakeholders, of op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Neem contact op met Rianda Gerritsen.

Kennis

BLOOTSTELLINGEN DIE ONZE GEZONDHEID BEÏNVLOEDEN

Onze gezondheid wordt beïnvloed door de omgeving waarin we opgroeien, wonen, werken, sporten, slapen en ontspannen. De combinatie van blootstellingen gedurende ons leven heeft een sterke invloed op de... Lees verder

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.