nieuws

7 strategieën voor succesvol partnerverlof

De whitepaper ‘7 Strategieën voor Succesvol Partnerverlof ’ laat zien welke strategieën er zijn voor organisaties om partnerverlof op een succesvolle manier in te voeren en wat de winst van partnerverlof is voor werknemer én werkgever. De whitepaper is geschreven door WOMEN Inc., in samenwerking met Great Place to Work, VDRS, Pro Parents en TNO.

Whitepaper als handreiking voor werkgevers

De whitepaper biedt zeven strategieën waarmee werkgevers partnerverlof integraal en effectief vorm kunnen geven en onderdeel maken van een organisatiebrede visie op family friendly werkgeverschap. Werkgevers nemen kennis van de manieren om dit te bewerkstelligen. Ook deelt de whitepaper inzichten en ervaringen van vooroplopende werkgevers die deze stap al succesvol hebben gezet.

Dit is relevant omdat in januari 2019 de wet WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) in werking is getreden. Deze wet geeft vaders recht op vijf in plaats van twee dagen volledig betaald verlof direct na de geboorte. Vanaf 1 juli 2020 kunnen vaders ook gebruik maken van vijf weken aanvullend geboorteverlof. Dit verlof wordt betaald door de werkgever (ten minste 70 procent van het maximale dagloon). Het partnerverlof van vijf weken mag flexibel ingezet worden, binnen het eerste half jaar na de geboorte.

Het partnerverlof dat vanaf juli 2020 beschibaar is, is voor veel organisaties nieuw. Daarom beschrijft de whitepaper 7 strategieën waarmee werkgevers het partnerverlof succesvol kunnen invoeren in hun organisatie:

  1. Maak het verlof onderdeel van een algemene visie op family friendly werkgeverschap
  2. Maak het verlof 100% betaald
  3. Maak het verlof bekend in de hele organisatie
  4. Stimuleer dat vaders het verlof in één keer opnemen
  5. Pas het takenpakket van vaders aan op het verlof
  6. Zorg dat het verlof onderdeel wordt van de bedrijfscultuur
  7. Geef als leidinggevende het goede voorbeeld

Naast deze zeven strategieën worden ook zeven voordelen van invoering van partnerverlof belicht. Onderzoek toont aan dat partnerverlof belangrijk is voor een goede balans tussen werk en zorg en kan leiden tot een afname in ziekteverzuim en een toename in productiviteit.

Vaders willen meer zorgen

Jaarlijks worden er zo’n 170.000 kinderen geboren en krijgen ouders te maken met de impact van een jong gezin of gezinsuitbreiding op hun leven. Vrouwen gaan vaak minder werken nadat ze moeder zijn geworden, terwijl mannen hun arbeidsduur meestal niet aanpassen als ze kinderen krijgen.

60 procent van de vaders wil meer tijd aan de zorg voor kinderen besteden, maar doet dit om financiële redenen niet. Het merendeel van de vaders zegt daarom behoefte te hebben aan de uitbreiding van betaald partnerverlof, om hun rol als vader beter vorm te kunnen geven.

Meer onderzoek nodig

Diverse internationale onderzoeken wijzen op de positieve effecten van het invoeren van langduriger partnerverlof voor individuen (vaders, moeders en kinderen) en organisaties. In Nederland staat onderzoek hiernaar echter nog in de kinderschoenen. Onderzoek is nodig naar hoe de invoering binnen organisaties verloopt en wat belemmerende en bevorderende factoren zijn. Ook is het belangrijk om te weten waarom vaders wel of geen verlof opnemen.

Tevens dient onderzocht te worden wat in de Nederlandse context de effecten zijn van de invoering van het uitgebreide partnerverlof voor organisaties en werkende vaders en moeders met jonge kinderen. De uitkomsten helpen bij het verbeteren van strategieën voor succesvolle invoering van partnerverlof en voor optimalisatie van de voordelen die partnerverlof biedt.

De whitepaper ‘7 strategieën voor succesvol partnerverlof’ is beschikbaar via de website van WOMEN Inc.

Nieuws
Contact

Dr. Nicole van Kesteren

  • Child Health

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.