nieuws

Methaanonderzoek bij offshore gaswinning door TNO 

13 nov 2019

De Nederlandse olie en gasindustrie wil in twee jaar tijd de methaanuitstoot op zee halveren en daarvoor zijn betrouwbare cijfers nodig.

TNO is door Het Staatstoezicht op de Mijnen gevraagd om op de Noordzee mobiele emissiemetingen uit te voeren. Milieuorganisatie Environmental Defense Fund (EDF) was tevens betrokken bij de voorbereidingen.

Uit de metingen van TNO blijkt dat de methaanwaarden overeen komen met de door de industrie gedeelde cijfers.

Download hier het rapport van dit onderzoek uitgevoerd door TNO

Download nu

Jo Peters, secretaris generaal NOGEPA: "Onze industrie voelt zich gesterkt met deze uitkomst. Goed dat de metingen een betrouwbaar beeld opleveren van onze uitstoot. Nu is het voor ons zaak de impact van onze activiteiten verder te verkleinen."

Geslaagde metingen

Voor TNO was dit voor het eerst dat er ook offshore metingen bij de gasplatforms in de Noordzee zijn verricht. Belangrijk methodologisch verschil is dat de manier waarop gassen en deeltjes uit een bron zoals een gasplatform de lucht in gaan en zich met de wind verspreiden anders is dan boven land. Dit maakt deze meetcampagne uniek in zijn soort. Een vergelijkbaar onderzoek is voor het laatst meer dan 30 jaar geleden in de Verenigde Staten gedaan.

Halveren methaanuitstoot op zee

Afgelopen augustus tekende de olie en gasindustrie samen met minister Wiebes (EZK) een convenant om de uitstoot van methaan op de Noordzee in twee jaar tijd te halveren. Methaan draagt na CO2 het meest bij aan klimaatverandering. Een optie om verdergaande methaanemmissiereductie te bereiken is over te schakelen op duurzame stroom op de productieplatforms. In het convenant spreken beide partijen af samen verder te onderzoeken op welke wijze na 2020 verdere emissiereductie kunnen worden gerealiseerd.