nieuws

Succesfactoren van het inbedden van Operationele Technologie Security

26 nov 2019

De behoefte aan kennis over cyberveilige systemen in organisaties blijft toenemen. Daarom heeft TNO onderzocht wat de succesfactoren zijn die bijdragen aan een grotere cyberveiligheid van Industrial Control Systems (ICS) bij Nederlandse organisaties.

Wil je weten wat de factoren zijn voor het succesvol inbedden van Operationele Technologie Security?

Lees het rapport

Efficiënter organiseren van industriële processen

Organisaties in Nederland willen beter begrijpen wat de bepaalde factoren zijn bij het inbedden van Operationele Technologie (OT) op het gebied van cybersecurity. ICT en OT leveren de samenleving veel mogelijkheden op om zichzelf efficiënter te organiseren en de schaalgrootte van (productie-) processen te vergroten. Organisaties automatiseren en verbinden waar mogelijk hun operationele processen, bijvoorbeeld in onder andere de watersector, energiesector, chemiesector en transportsector. Maar wat maakt het invoeren van OT-security succesvol?

Impact op afhankelijke samenleving

Operationele Technologie (OT) is een overkoepelende term voor de hardware en software die industriële processen uitvoeren, controleren en aansturen. OT wordt ook wel aangeduid als Industrial Control Systems (ICS). Doordat onze samenleving in hoge mate afhankelijk is van industriële processen en de toegenomen risico’s van digitalisering ook ICS raken, is er veel aandacht voor de veiligheid van deze systemen. Wanneer industriële processen verstoord raken en de levering van producten en diensten stokt, kan dit een grote impact hebben op de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan processen die zorgen voor de beschikbaarheid van energie en drinkwater.

Onderzoek naar succesfactoren

Onder de vlag van het meerjarige onderzoeksprogramma dat TNO heeft met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is onderzocht welke succesfactoren bijdragen aan het digitaal weerbaarder maken van ICS bij Nederlandse organisaties. De in totaal 38 succesfactoren zijn gebundeld onder vijf aanbevelingen:

  •  Bewustzijnsvergroting ICS kwetsbaarheden
  •  Basisbeveiligingsmaatregelen op orde
  •  Passende beheer- en onderhoudsactiviteiten
  •  Verklein de kloof tussen IT en ICS
  •  Verhoog ICS kennis en kunde

Voor een groot aantal succesfactoren zijn ook praktijkvoorbeelden opgenomen die de respondenten aangedragen hebben. Deze bieden inspiratie aan iedereen die zelf met deze aanbevelingen aan de slag wil gaan.

Nieuws
Contact

Tom van Schie

Mediavragen?