nieuws

Zonlicht als brandstof voor duurzame chemische processen - Project LUMEN

15 nov 2019

TNO werkt in het Interreg project LUMEN samen met universiteiten en bedrijfsleven aan een demonstrator op labschaal om aan te tonen dat waterstof en koolstofdioxide, in combinatie met zonlicht, op een commercieel rendabele manier kunnen worden omgezet in waardevolle en duurzame producten voor de chemische industrie en de energiesector.
Financieel ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Als samenleving staan we momenteel voor twee grote uitdagingen: het veiligstellen van onze toekomstige energievoorziening door de overdracht van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgas CO2. Alleen zo kunnen we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs; beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1.5°C in de 21e eeuw en netto nul CO2-uitstoot in 2050 bereiken. Het project LUMEN pakt beide uitdagingen aan.

In het INTERREG project LUMEN heeft TNO in samenwerking met 5 projectpartners de ambitie om aan te tonen dat waterstof en CO2, in combinatie met zonlicht, op een commercieel rendabele manier kunnen worden omgezet in waardevolle en duurzame producten voor de chemische industrie en de energiesector.

Door de inzet van slimme katalysatoren zal er eerst worden gewerkt aan een demonstrator op labschaal. Met behulp van de ontwikkelde demonstrator willen we de technische en commerciële haalbaarheid van het proces aantonen, wat essentieel is voor verdere opschaling en toekomstige commercialisering.

Verder willen we aantonen dat het ontwikkelde concept ook kan worden gebruikt om fijn-chemicaliën, zoals tussenproducten voor medicijnen, op een veilige en eenvoudige manier te produceren. Het onderzoek binnen LUMEN vormt de basis voor de toekomstige vertaling naar een industrieel proces en biedt commerciële kansen voor producenten van materialen en equipment en chemische bedrijven in de regio.

Heeft u interesse om meer te weten? Neem dan contact op de website van Project LUMEN.

Nieuws
Contact

Mediavragen?