nieuws

TNO draagt bij aan de Deepdives van TechNovember voor een veilig Nederland

12 nov 2019

November is de technologie maand van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de Rijks Innovatie Community. TechNovember daagt de ambtenaren van JenV en BZK uit om mee te praten over de technologie van de toekomst. Er zijn activiteiten binnen en buiten het ministerie. Het verkennen van de kansen en risico’s van technologie voor een veilig Nederland zit in de DNA van TNO. Daarom dragen wij bij aan TechNovember. Ga in gesprek met ons, vergroot je kennis en doe verrassende nieuwe inzichten op. Je ontmoet TNO-ers bij deze drie deepdives:

Privacy Enhancing Technologies

Privacy beschermen en rekenen met data: informatie-uitwisseling is van essentieel belang voor het beter uitvoeren van veiligheidstaken. Toch stuit dit vaak op wettelijke en ethische bezwaren. Privacy enhancing technologies (PET’s) kunnen hier mogelijk een oplossing voor bieden. Ontdek tijdens deze deepdive dat informatie delen niet hetzelfde is als een analyse maken met data van verschillende bronnen. Ga samen met techneuten, beleidsmakers en juristen de discussie aan over hoe we onze maatschappelijke opgaven vooruit helpen met PET’s.  Met bijdragen van CJIB, politie en TNO.

Spraakherkenning

Naar een typ-vrije generatie? We praten nu tegen Alexa en Siri. Praten we straks via spraaktechnologie met de overheid?  Wat betekent spraaktechnologie, in het bijzonder spraakherkenning, voor jouw werkveld? Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden voor de opsporing van criminelen, het strafproces, onze wetgeving of voor het spraak gestuurd maken van de overheidsdienstverlening? Helpt spraaktechnologie in het bereiken en bedienen van specifieke doelgroepen?  Samen gaan we in de workshop de beleidsconsequenties langs en denken we mee met de Spraaktech Community over vervolgstappen. Afhankelijk van de opkomst zullen we op een of meerdere toepassingen inzoomen.  Met bijdragen van TNO, politie en Kadaster.

Robots

Een maatje voor gedetineerden? Robots duiken in allerlei vormen op: in de operatiekamer, in magazijnen en bij de bewaking aan de grenzen. Welke gevolgen hebben robots voor het werk van JenV en BZK? Welke taken kunnen we door robots laten uitvoeren? En wat betekent dat voor de wet- en regelgeving? Wie is bijvoorbeeld aansprakelijk op het moment dat er iets mis gaat? Is dat de leverancier, de programmeur of de medewerker die met de technologie werkt?  Laat je in deze deepdive onder meer inspireren door de pilot die de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) uitvoert. Zij zetten robots in als maatje voor gedetineerden. Met bijdragen van TNO en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Nieuws
Contact

Dr. Theo van Ruijven

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.