nieuws

Beperken van ziektelast als gevolg van beroepsmatige blootstelling: EU EPHOR

10 dec 2019

In januari 2020 gaat het vijfjarige EU-gefinancierde EPHOR-project (Exposome Project for Health and Occupational Research) van start, dat wordt geleid door TNO. Hierbij leggen we de basis voor wetenschappelijk onderbouwde en kosteneffectieve preventie ter verbetering van de gezondheid op het werk, door de ontwikkeling van een exposoom-toolbox voor het beroepsleven. Door onze krachten te bundelen in dit uitzonderlijke consortium van blootstellings-, gezondheids- en gegevenswetenschappers en technologische partners (19 partners in 12 landen, zie kaart) zullen we beroepsgerelateerde gezondheidswetenschap op een unieke manier bevorderen om de last van ziekte te verminderen.

Waarom focussen op het beroepsleven?

19 consortiumpartners in 12 landen

Blootstelling op de werkplek kan leiden tot veel ziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. De totale ziektelast als gevolg van beroepsmatige blootstelling wordt geschat op 5-7%, vergelijkbaar met stedelijke luchtverontreiniging of obesitas. Vanwege de maatschappelijke en economische druk die daarmee gepaard gaat, is het voor de overheid en het bedrijfsleven belangrijk om een gezonde werkomgeving te waarborgen. Het huidige beleid en de huidige strategieën voor risicobeperking zijn gebaseerd op bestaande wetenschappelijke gegevens. Dit bewijs is echter beperkt vanwege de uitdagingen die het bestuderen van de complexe relatie tussen blootstelling op de werkvloer en gezondheid met zich meebrengt.

De expositie over werk en privéleven

Het exposoom, dat rekening houdt met alle relevante gezondheidsgerelateerde blootstelling gedurende het leven, is een veelbelovend concept om de complexe relaties tussen omgeving en ziekte op te helderen. We definiëren het exposoom van het beroepsleven als alle beroepsmatige en aanverwante niet-beroepsmatige blootstellingen (bijv. levensstijl, gedrag). Een exposoom-benadering voor het beroepsleven betekent een grote stap voor beroepsgerelateerde gezondheidswetenschap. Het zal de huidige uitdagingen helpen aanpakken door het verschaffen van een beter inzicht in de relatie tussen blootstelling op het werk en ziekte, in verschillende levensfases.

Exposoom: het gezamenlijke effect van alle externe factoren waar een mens gedurende de verschillende levensfases aan wordt blootgesteld.

Aanpak

EPHOR zal methoden en instrumenten ontwikkelen om het exposoom voor het beroepsleven te karakteriseren. Door grote hoeveelheden data (>40 cohorten; ~21 miljoen mensen) op een unieke manier te combineren met nieuwe gegevens uit casestudies, zullen we een beter en vollediger inzicht krijgen in het exposoom voor het beroepsleven. In het bijzonder de effecten van beroepsgerelateerde blootstelling op de gezondheid van de luchtwegen van werknemers in het algemeen en van nachtdienst werknemers.

De EPHOR-toolbox en impact

Het instrumentarium van ontwikkelde instrumenten, methoden en kennis zal ter beschikking komen van wetenschappers, beleidsmakers en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Dit zal wetenschappers in staat stellen om de gegevens, methoden en modellen op gebied van exposoomonderzoek te gebruiken en te verbeteren, waardoor de kennisbasis van het beroepsgerelateerde exposoom snel zal toenemen. Beleidsmakers en beroepsbeoefenaars kunnen het instrumentarium gebruiken voor de ontwikkeling van empirisch onderbouwde en kosteneffectieve preventieve beleidsmaatregelen en acties. Uiteindelijk zal EPHOR bijdragen aan de vermindering van de belasting van niet-overdraagbare ziekten voor de gezondheidszorgstelsels in de EU, de verbetering van de gezondheid en het welzijn van EU-burgers, de verbetering van de productiviteit van de beroepsbevolking in de EU en de verbetering van het concurrentievermogen van de EU-industrie.

Als u op de hoogte wilt blijven van het EPHOR-project, ga dan naar www.ephor-project.eu (vanaf januari 2020).

Kennis

BLOOTSTELLINGEN DIE ONZE GEZONDHEID BEÏNVLOEDEN

Onze gezondheid wordt beïnvloed door de omgeving waarin we opgroeien, wonen, werken, sporten, slapen en ontspannen. De combinatie van blootstellingen gedurende ons leven heeft een sterke invloed op de... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. Anjoeka Pronk

Mediavragen?