nieuws

Innovatief Luchtmeetnet 2.0 voor Zuidoost-Brabant

18 dec 2019

Vanaf 2020 wordt in heel Zuidoost-Brabant de kwaliteit van de leefomgeving gemeten met behulp van een ‘regionaal meetnet’. Het regionaal meetnetwerk zal worden ingezet om een gezonde leefomgeving te bevorderen voor stad en omstreken.

TNO, AiREAS, gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, GGD, RIVM, Universiteit Utrecht en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ondertekenden hiervoor op 18 december 2019, een samenwerkingsovereenkomst.

Blijf op de hoogte van dit grote project in Zuidoost-Brabant

Stuur een mail naar Fred Hartendorf

Mail


Meetkasten in Zuidoost-Brabant

De gemeente Eindhoven heeft met AiREAS de afgelopen acht jaar meetkasten (Airbox) in de stad geplaatst om concentraties stikstofdioxide en fijnstof te meten.

In 2020 komt in de regio Zuidoost-Brabant een regionaal dekkend meetnet. De gemeenten in de regio hebben al aangegeven graag deel te willen nemen. Tenslotte valt de aanpak voor gezonde lucht niet samen met een gemeentegrens, hier is per definitie een regionale aanpak nodig.

Zo meet een regionaal meetnetwerk ‘realtime’ stikstof, fijnstof en tevens (in een volgende fase) geluid. De focus ligt op het stedelijk gebied, de luchthaven en het buitengebied met veel intensieve veehouderij. Het meetnetwerk Zuidoost-Brabant, telt 50 meetkasten met sensoren die 24/7 informatie zullen verstrekken.

De data wordt beschikbaar gesteld voor iedereen. Bedrijven, burgers en overheden krijg in real time toegang tot deze data. 

Bewustwording bewoners

Alle informatie en kennis wordt gebruikt om gerichter beleid te maken voor een gezondere samenleving. Daarnaast hoopt de regio op meer bewustwording bij de inwoners zelf: wat kunnen ze zelf doen om hun leefomgeving te verbeteren? Het meetnetwerk is dan ook een nadrukkelijke uitnodiging aan burgers, overheid en bedrijven om zich tevens in te zetten voor een gezonde leefomgeving. 

Nieuws
Contact

Drs. ing. Fred Hartendorf

  • Sensoren
  • Luchtkwaliteit
  • Milieu
  • Gezondheid

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.