nieuws

Stimulerend innovatieprogramma voor zorgtechnologie van start

09 dec 2019

Apps die je ondersteunen bij het omgaan met diabetes, een Virtual Reality-bril voor mensen met een psychische stoornis, een matras dat in de gaten houdt hoe het met patiënten gaat. Deze technologische oplossingen verbeteren de zorg en houden de zorg betaalbaar, maar toepassing in de praktijk op grote schaal gebeurt helaas nog onvoldoende. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) kent nu €900.000,- toe aan het innovatieprogramma Zorgtechnologie om daar verandering in te brengen.

TNO heeft samen met InnovationQuarter, Medical Delta, Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) het innovatieprogramma Zorgtechnologie opgezet om deze bedrijven te helpen hun product naar de markt te brengen. Dit innovatieprogramma is de derde in de rij voor de Provincie Zuid-Holland waar TNO bijdraagt met haar ervaring in het opzetten van samenwerking ten behoeve van innovatie: Orchestrating Innovation.

Samenwerking geeft sector boost

Wethouder Bas Vollebregt, portefeuillehouder Kennis & Innovatie binnen de MRDH: “De technologische sector voor de zorg in Zuid-Holland doet het heel goed, maar het netwerk is erg versnipperd. Samenwerking tussen bedrijven, fieldlabs en living labs en zorgverleners kan innovatie in de zorgsector verder helpen. Ondernemers met een goed product kunnen in co-creatie met living labs, field labs en zorgverleners hun product testen en sneller op de markt krijgen. Goedlopende bedrijven trekken weer andere bedrijven aan en zo ontstaat een goed vestigingsklimaat in de regio.”

Een bedrijf dat de teststadia van hun product al heeft doorlopen is Momo Medical. Zij brachten een sensormat voor matrassen van ziekenhuisbedden op de markt. Deze sensormat helpt bij het voorkomen van doorligwonden bij patiënten. Via de sensoren krijgt het medisch personeel signalen om patiënten tijdig te helpen met verliggen. Het Delftse bedrijf wil nu samen met het Medical Delta Living Lab OnderzoeksOK in het Reinier de Graaf Ziekenhuis hun product verder testen en evalueren voor gebruik in operatiekamers. Dit is een voorbeeld van een project dat ingediend kan worden bij het innovatieprogramma.

Investering van 9 ton

Eerder zetten MRDH, Provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en TNO al andere innovatieprogramma’s op zoals SMITZH voor de maakindustrie en Energie&Klimaat. Inzet hierbij is het versterken van het innovatievermogen in de regio. Vanuit de MRDH is voor het programma Zorgtechnologie €900.000,- beschikbaar gesteld. 

Bij het programma Zorgtechnologie zijn momenteel verschillende bestaande field- en livinglabs aangehaakt, waaronder de vijf Medical Delta Living Labs en het Dutch Optics Center van TNO. Daarnaast zijn onder andere de zorginstellingen Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Reinier de Graaf Ziekenhuis Delft, Rijndam Revalidatie Rotterdam en Basalt Revalidatie betrokken. In het netwerk delen de betrokken partijen de resultaten van de projecten. Door deze ervaringen uit te wisselen, verstevigen de bedrijven en zorginstellingen in de regio hun innovatiekracht.

Nieuws
Contact

Lotte de Groen, MSc

  • Orchestrating innovation
  • Duurzame ecosysteem ontwikkeling

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.