nieuws

Jaarlijkse TO2 Impactrapportage 2019: TO2MORROW

20 dec 2019

Hoe dragen Toegepast Onderzoeksorganisaties of TO2-instellingen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing en klimaatverandering, en aan de versterking van de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven?

Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het voorwoord: ‘Deze maatschappelijke (red.) uitdagingen zijn niet zomaar opgelost. Zij vragen om een brede aanpak vanuit overheid, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Binnen Nederland spelen TO2-instellingen, een belangrijke rol doordat zij al die partijen samenbrengen rond gemeenschappelijke behoeften.’

De TO2-instellingen, die verenigd zijn in de TO2-federatie, zijn TNO, WUR, Deltares, NLR en MARIN. In nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat publiceren zij vandaag hun Impactrapportage 2019, waarin ze aan de hand van voorbeelden laten zien hoe hun innovatieve oplossingen bijdragen aan een duurzame, schone, gezonde en veilige toekomst voor Nederland. Een belangrijk deel van het onderzoek wordt gefinancierd door de overheid, en de betrokken TO2-instellingen laten in dit toegankelijke magazine graag zien welke resultaten hiermee zijn behaald. Het is de bedoeling jaarlijks een editie uit te brengen.

Concrete impact gaat in deze rapportage bijvoorbeeld over het aansturen van poldergemalen met overtollige duurzame energie, het stormbestendig maken van drijvende zonnecentrales, het ontwikkelen van 100% plantaardige vleesvervangers die wel de structuur van vlees hebben, tot het ontwikkelen van een drone die zelfstandig reparaties kan uitvoeren aan windmolens op zee en over het betrappen van criminelen op het dark web.

Lees de volledige Impactrapportage 2019.

Nieuws
Contact

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.