nieuws

Succesvolle pilot met operator support systeem bij sociaal werkbedrijf Senzer

Meer mensen inzetbaar, kortere inleertijd • 19 dec 2019

TNO en sociaal werkbedrijf Senzer testten een jaar lang de werking van een operator support systeem (de Human Interface Mate van Arkite). In een operator support systeem wordt de medewerker met behulp van geprojecteerde (augmented) werkinstructies stap voor stap door het assemblageproces geleid. De pilot bij Senzer wees uit dat alle medewerkers die werkten met OSS in relatief korte tijd leerden om het product te assembleren. Door het gebruik van OSS verbetert niet alleen de kwaliteit van het werk maar wordt ook de flexibiliteit en inzetbaarheid van de medewerker vergroot en de “inleertijd” verkort.

Een medewerker van sociaal werkbedrijf Senzer assembleert een onderdeel van een eindproduct, ondersteund door het operator support systeem: actuele werkinstructies die op de werkbank worden geprojecteerd.


Pilot

Als vervolg op een eerder pilotproject dat Senzer met TNO en de Kennisalliantie Inclusie & Technologie (KIT) deed, heeft TNO nu samen met het sociaal werkbedrijf de werking van operator support systemen verder getest. In deze nieuwe pilot bij Senzer, waar mensen met een beperking kinderautostoeltjes maken in opdracht van Dorel, zijn twee operator support systemen gebruikt. Een adaptieve OSS, waarbij de werkinstructie zich aanpast aan het niveau van medewerkers, en een niet-adaptieve OSS. De systemen werden getest bij medewerkers die voor het eerst de kinderautostoeltjes in elkaar gingen zetten (“leerwerkplek”). Het adaptief OSS is in nauwe samenwerking ontwikkeld door TNO en Arkite en uitvoerig getest op werkplekken bij Senzer en KMWE.

Meer mensen aan het werk, minder fouten

Alle medewerkers in de pilot leerden in relatief korte tijd het product te assembleren. Binnen 8 werksessies van 1 uur, zat 75% van de medewerkers al op het gewenste werktempo. Senzer ervaart dat minder instructie van medewerkers nodig is, waardoor de begeleidingstijd anders kan worden ingezet. Paul Verbakel, directeur werk & participatie Senzer: “Een aantal medewerkers had zonder OSS niet de vaardigheid om meervoudige handelingen uit te voeren. Na inzet van een adaptief OSS systeem zijn zij hier wel toe in staat. Hun inzetbaarheid en daarmee hun loonwaarde is door het OSS toegenomen. De mensen ervaren deze vorm van instructie als zeer prettig, het werk wordt uitdagender en dat geeft hun zelfvertrouwen een stevige impuls. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.”

Door het OSS kunnen meer mensen ingezet worden op de uit te voeren werkzaamheden. Het resultaat is het grootst bij mensen met een lagere loonwaarde (30-50%). Deze worden zonder OSS alleen ingezet bij werk dat bestaat uit de assemblage van 3-4 onderdelen. Met het OSS zetten ze nu stapsgewijs een product van 17 onderdelen in elkaar en binnen de normtijd. Ook maken medewerkers met een hogere loonwaarde (50-80%) door het werken met het OSS-systeem aantoonbaar minder fouten dan wanneer het systeem niet actief is en hebben zij een kortere inwerktijd nodig.

Acceptatie door medewerkers

Medewerkers zijn aan het eind van de pilot positief over het OSS; zowel voor de adaptieve als de niet-adaptieve vorm. De lage loonwaarde-groep ervaarde bij het eerste gebruik van OSS wel een hogere belasting (dan de hoge loonwaarde groep), maar aan het eind van de testperiode is de ervaren belasting bij deze groep gedaald en op hetzelfde niveau als bij de hoge loonwaarde groep.

Adaptief systeem werkt

De pilot laat zien dat het adaptieve systeem werkt. Het instructieniveau wordt daadwerkelijk automatisch afgebouwd afhankelijk van het tempo waarin gewerkt wordt. Een belangrijke constatering is ook dat deze afbouw van werkinstructies niet ten koste gaat van de productiviteit en kwaliteit van het werk. Gu van Rhijn, projectleider van TNO: “Het project toont aan dat beide operator support systemen goede ondersteuning bieden, zowel voor medewerkers in sociaal werkbedrijven als ook in reguliere bedrijven. Deze eerste versie van het adaptief werkinstructiesysteem heeft veel potentie om medewerkers nog beter te kunnen ondersteunen tijdens hun werkzaamheden. TNO zet zich nu met partners in voor optimalisering en opschaling in de Nederlandse maakindustrie, zodat uiteindelijk ook meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan het werk kunnen of kunnen doorstromen naar regulier werk.”

Hoe krijgen we meer mensen aan het werk met inclusieve technologie?

Het delen van kennis en innovatie zijn hierin doorslaggevend. Lees meer over de kansen:

Meer lezen
Nieuws
Contact

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.