nieuws

ECN part of TNO en partners doorbreken de opbrengstgrens van standaard zonnecellen

04 mrt 2019

ECN part of TNO werkt samen met haar Solliance partners aan de combinatie van dunnefilmtechnologie gebaseerd op perovskieten met kristallijnsiliciumtechnologie, om zo fotovoltaïsche tandemmodules te maken. ECN part of TNO in Petten ontwikkelt ook tweezijdig werkende siliciumtechnologie. Door beide technologieën te combineren heeft dit samenwerkingsverband nu een tweezijdig werkende (bifacial) tandemzonnecel ontwikkeld met een rendement van 30,2%. Dit is een belangrijke doorbraak omdat het tweezijdige ontwerp wordt gecombineerd met state-of-the-art tandemtechnologie, resulterend in een 30+% equivalent licht-naar-elektriciteit omzettingsrendement, wat ongeveer een derde beter is dan op dit moment veelgebruikte industriële zonnecellen, die een rendement hebben van maximaal ongeveer 22%.

Belang


ECN part of TNO en de Solliance-partners hebben diepgaande expertise op het gebied van diverse zonneceltechnologieën die geschikt zijn voor tandem-PV toepassingen, en zijn wereldleider in het ontwikkelen en opschalen van tandem-PV ontwerpen die geschikt zijn voor industrialisatie.
De hoge prestaties van de tandem-PV technologie dragen bij aan het verlagen van de opwekkosten van zonnestroom en zijn een essentiële factor voor het verminderen van het benodigde oppervlak voor opwekking. Beide aspecten zijn belangrijk dragen voor de transitie naar een samenleving die voornamelijk gebruik maakt van hernieuwbare energie, en daarmee de CO2-uitstoot vermindert.


De combinatie van verschillende soorten zonnecellen in een PV-tandemmodule maakt een fundamenteel beter energie-omzettingsrendement mogelijk dan wat haalbaar is met slechts één celtype. Dankzij de combinatie van een cel die geoptimaliseerd is voor hoge-energiefotonen met een andere cel die geoptimaliseerd is voor lage-energiefotonen, kan meer elektrische energie uit zonlicht worden gehaald. Bovendien absorbeert het nieuwe ontwerp gelijktijdig het beschikbare licht aan beide zijden. Het samenvoegen van deze twee voordelen in één celontwerp leidt tot een uitzonderlijk hoge energieopbrengst.

Verbeterde omzetting van zonlicht


Industriële silicium zonnecellen hebben veelal een rendement variërend 20% tot 22%, met uitschieters tot 25% voor bijzondere ontwerpen. Het theoretische maximumrendement voor (laboratorium) silicium zonnecellen is 29,4%, terwijl de praktische rendementsgrens voor industriële silicium zonnecellen wordt geschat op ongeveer 26%. Om het rendement boven deze grens te krijgen, hebben ECN part of TNO en haar partners twee technologieën gecombineerd om licht nog effectiever om te zetten in zonnestroom. Het team heeft dit bereikt door een nieuw ontwikkelde perovskiet-zonnecel op een industriële tweezijdig werkende kristallijnsiliciumzonnecel te plaatsen en deze te integreren in een nieuw celontwerp dat licht van beide kanten oogst: een tweezijdig werkende tandemzonnecel.


Tweezijdig werkende PV-panelen zijn al commercieel verkrijgbaar en te zien in verschillende “vlaggenschipprojecten” in Nederland, zoals de in het project Solar Highways onlangs gelanceerde geluidsschermen. In veel praktische toepassingen, waaronder grote PV-centrales, verhoogt gereflecteerd en diffuus licht uit de omgeving de jaarlijkse elektriciteitsproductie van tweezijdig werkende zonnepanelen aanzienlijk, resulterend in tussen de 10 en 30% (relatief) meer opwekking ten opzichte van de opbrengst van enkelzijdig werkende panelen. Omdat het invallende licht aan de voor- en achterzijde van het paneel van nature varieert in de loop van de dag en van seizoen tot seizoen, moeten tweezijdig werkende tandemcellen in staat zijn om zich door hun elektrische ontwerp hierop in te stellen. De hier voorgestelde tandemconstructie heeft vier elektrische aansluitingen (twee per cel), waardoor de instelling van de bovenste en onderste cellen apart kan worden geoptimaliseerd van een maximale energieopbrengst.


Vergelijking van enkelzijdig en tweezijdig werkende cellen


Een vergelijking van de prestaties van enkelzijdig en tweezijdig werkende cellen en panelen is niet eenvoudig te maken, omdat veel variabelen, zoals de locatie en oriëntatie van het PV-systeem, een significante invloed hebben op de energieopbrengst. Een praktische benadering is via het concept van 'tweezijdig-equivalent rendement', d.w.z. het rendement van een enkelzijdig werkende cel dat nodig zou zijn om dezelfde (jaarlijkse) hoeveelheid energie op te wekken als de tweezijdige variant, onder dezelfde bedrijfsomstandigheden. De gangbare praktijk om het equivalente rendement voor tweezijdige ontwerpen te bepalen is het onder standaard testcondities (STC) meten van het zonnepaneel aan de voorzijde en het daarbij optellen van het effect van 20% van diezelfde belichting aan de achterzijde. Via deze methode is het tweezijdig-equivalente rendement van onze tweezijdig werkende tandem 30.2%, waarmee de grens voor enkelzijdig werkende silicium zonnecellen wordt overschreden. Onze technologieroadmap heeft als doel dit de komende 3 tot 5 jaar te verhogen tot 35%.


Ter vergelijking: een enkel op silicium gebaseerde cel, onder gelijke omstandigheden, levert een equivalent rendement op van slechts 26%. "Het bereiken van de 30%-drempel is de eerste belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de tweezijdig werkende tandem", verklaart Gianluca Coletti - Program Manager Tandem Technology bij ECN part of TNO. "Ons volgende doel is om te werken aan de schaalbaarheid, integratie en betrouwbaarheid van deze technologie. We willen de time-to-market verkorten en daarom werken we samen met onze partners om deze gereed te maken voor massaproductie.

Dit resultaat is mede tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partners: Choshu Industry Co., Forschungszentrum Jülich, imec, en Technische Universiteit Eindhoven

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of mogelijkheden voor samenwerking bespreken, neemt u dan contact op met:

Program Manager Industry Research and Tandem Technology

gianluca.coletti@tno.nl

Of neem contact op met:

Program Manager Perovskite Technology

sjoerd.veenstra@tno.nl
Roadmap

Naar een overvloed aan zonnestroom

De zon is op termijn wereldwijd onze belangrijkste bron van energie. Zonne-energie, ook wel zonnestroom genoemd, is vrijwel onuitputtelijk en overal toepasbaar. Het is een duurzame energiebron die niet... Lees verder
Ons werk

Silicium pv

Het wereldwijd verbruik van zonne-energie blijft stijgen: vanaf 2010 met zo’n 40% per jaar. Maar voor echt grootschalige toepassingen moeten de kosten van zonnestroom, doorgaans opgewekt door zogenaamde... Lees verder
Ons werk

Met tandem-technologie naar hoger rendement

De combinatie van verschillende zonnecellen in een zonnemodule, ook wel pv-module genoemd, maakt een rendement van meer dan 40% mogelijk. Als de ene zonnecel optimaal presteert voor licht met korte golflengte,... Lees verder
Ons werk

Achterzijde contact zonnepanelen: hoog vermogen gecombineerd met fraai uiterlijk

TNO werkt samen met partners aan achterzijde contact technologieën voor silicium-cellen en panelen en heeft zich ontwikkeld tot een wereldwijd erkende specialist. Naast rendementsvoordelen biedt deze technologie... Lees verder
Ons werk

Hogere energieopbrengst en nieuwe toepassingen met tweezijdige zonnepanelen

Tweezijdige, ofwel bifaciale zonnepanelen kunnen niet alleen licht aan de voorkant opvangen maar ook aan de achterkant van het paneel en dit omzetten in elektriciteit. Met dubbelzijdige zonnepanelen (pv) kunnen... Lees verder
Nieuws
Contact

Gianluca Coletti (PHD)

  • pv modules

Mediavragen?

Volg TNO op social media

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.