nieuws

Koning opent Microsoft Quantum Lab in Delft

22 feb 2019

Koning Willem Alexander heeft op 21 februari het Microsoft Quantum Lab geopend op de campus van de TU Delft. Met het lab geeft Microsoft een nieuwe impuls aan het quantumonderzoek in Delft. Het Onderzoeksinstituut QuTech, een samenwerkingsverband van de TU Delft en TNO, werkt samen met bedrijven aan de ontwikkeling van de quantumcomputer en quantum internet. Microsoft is een van de belangrijkste bedrijven die intensief met Delftse quantumonderzoekers samenwerkt, en beschikt nu ook over een eigen laboratorium in Delft.

Er zijn hoge verwachtingen van de quantumcomputer, die berekeningen zou moeten kunnen uitvoeren waar huidige technologie niet toe in staat is. “Ik denk bijvoorbeeld aan complexe modellen van wereldwijde klimaatverandering of modellen waarin we berekenen in hoeverre het immuunsysteem kankercellen kan vernietigen”, zei Rector Magnificus Tim van der Hagen tijdens de opening. “Ook kunnen we quantumtechnologie gebruiken om absoluut veilige internetverbindingen te maken.”

Gezamenlijke effort

Het waarmaken van die beloften vraagt de komende jaren ingrijpende investeringen in geld, tijd en inspanning. “De ontwikkeling van de quantumcomputer vereist een gezamenlijke inspanning van wetenschap, overheid, toegepaste kennisinstellingen en bedrijfsleven”, stelt Ronald Hanson, wetenschappelijk directeur van QuTech. “We zijn heel blij met de steun die we van de Nederlandse overheid krijgen, maar nog meer samenwerking – op nationaal en internationaal niveau – is de komende jaren zeker nodig.”

De samenwerking met het bedrijfsleven is hierbij essentieel, daarom zijn TU Delft en TNO blij met de komst van het Microsoft Quantum Lab naar de campus. “We bouwen in Delft aan een innovatie-ecosysteem rondom quantumtechnologie, een Quantum Campus, waar alle partijen de handen ineenslaan om de quantumcomputer én het quantuminternet te realiseren”, zegt Hanson.

Rogier Verberk, director Semiconductor Equipment bij TNO benadrukte in zijn toelichting de rol van  TNO om nieuwe quantum-kansen vanuit academisch onderzoek door te ontwikkelen tot industriële en maatschappelijke relevantie. Voor dit onderwerp investeert TNO primair in QuTech. Maar TNO ondersteunt ook commerciële partijen met bijvoorbeeld nanofabricage.

Zie ook
Ons werk

QuTech: quantum-computing en quantum-internet

Quantumtechnologie zal naar verwachting in de toekomst steeds belangrijker worden. QuTech is een instituut voor geavanceerd onderzoek op het gebied van quantumcomputing en quantuminternet. Dit samenwerkingsverband... Lees verder
Expertise

Nieuwe mogelijkheden met quantumtechnologie

Razendsnelle en microscopisch kleine quantumsystemen, zoals computers en sensoren, daarop richt TNO zich met het relatief nieuwe onderzoeksgebied quantumtechnologie. Om de unieke eigenschappen van quantummechanica... Lees verder
Roadmap

Semiconductor Equipment: lithografie, quantum technologieën, metrologie voor halfgeleiders, Smart industrie en diagnostische instrumenten

De moderne wereld is zonder elektronica, internet, elektronisch bankieren, etc. bijna niet meer voor te stellen. Deze toepassingen kunnen niet functioneren zonder geavanceerde elektronische circuits, met... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Rogier Verberk

  • Quantum
  • QuTech
  • Medical Instrumentation
  • Semiconductor Equipment
  • Medical Instrumentation

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.