nieuws

Plastic Pact leidt tot meer circulaire plastics

21 feb 2019

Ruim 100 partijen, waaronder TNO, sloten vandaag tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie het Plastic Pact. Doel is om zoveel mogelijk herbruikbare en uitsluitend recycleerbare plastic producten en verpakkingen op de markt te krijgen. TNO voert daartoe onderzoek uit naar technieken voor chemische recycling van plastics en ontwerp van herbruikbare plastics. Hiermee kan jaarlijks minimaal 1 miljoen ton aan CO2 -uitstoot worden bespaard.

Meer over TNO en Circulaire Plastics?

Neem contact op met Rob de Ruiter TNO Circulaire Economie & Milieu

E-mail Rob

“Er zijn te veel plastics die we zo maar verbranden en daarmee niet optimaal benutten. Als TNO hebben we de ambitie om plastics zo lang mogelijk in de keten te houden waardoor het gebruik van fossiele olie in de plastic productie omlaag kan. Dit bereiken we door plastics langer te gebruiken en beter onderhoudbaar te maken. Dit moet bijdragen aan onze doelstelling om de CO2-footprint van de Nederlandse industrie te verlagen”, stelt Marinke Wijngaard van TNO tijdens de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat georganiseerde conferentie.

Levensduurverlening, circulair ketenontwerp en circulaire plastics

De unit Circulaire Economie & Milieu van TNO draagt bij aan de doelstellingen van het Plastic Pact door het ontwikkelen van tools die inzicht geven in de gevolgen van veranderend materiaalgebruik. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de gevolgen voor milieu en economie. Ook onderzoekt TNO zaken als levensduurverlenging van circulaire plastics, het dusdanig ontwerpen van plastics dat deze beter passen in een circulaire economie (ketenontwerp) en de ontwikkeling van circulaire plastics, onder meer door chemische recyclingstechnologie. Hiermee kan op termijn het gebruik van nieuwe grondstoffen voor de plastic productie met 3 miljoen vaten olie per jaar worden teruggedrongen. Daarbij ligt de focus van TNO vooral op de sectoren bouw & infra en de kunststof (gerelateerde) industrie.

Polymeren terugwinnen door chemische recycling

Een eerste voorbeeld van onderzoek naar circulaire plastics en chemische recycling zijn TNO’s onderzoeksactiviteiten in Delft. Daar werkt de organisatie aan een technologie waar door hoge druk, en de hitte die daarbij vrijkomt, plastic polymeren worden gescheiden van allerlei hulpmiddelen die in plastics zitten. Voorbeelden van deze hulpmiddelen zijn kleurstoffen, brandvertragers en vulmiddelen. Doordat er geen verbranding plaats vindt blijven de polymeren kwalitatief hoogwaardig en zijn deze direct inzetbaar voor de plastic productie.

Chemische recycling met het oog op bestaande raffinageprocessen

Op de locatie van TNO in Petten wordt gewerkt aan een tweede methode om plastics chemisch te recyclen. Daarbij worden laagwaardige plastics met zeer weinig zuurstof vergast. Veelal gaat het dan om plastics uit elektronica en huishoudafval en om verpakkingsmaterialen die niet mechanisch gerecycled kunnen worden. Deze worden afgebroken tot grondstoffen die geschikt zijn voor verwerking in bestaande raffinageprocessen waar deze met behulp van krakers worden omgezet in grondstoffen voor nieuwe plastics.

Thema

Circulaire Economie & Milieu: Verduurzaming richting geven en versnellen

Verduurzaming – dé maatschappelijke uitdaging van deze tijd. Door klimaatverandering en een kritische visie op grondstofgebruik staat het onderwerp bij bedrijven en overheden hoog op de agenda. Het belangrijkste... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Marinke Wijngaard

  • Circulaire Economie
  • Luchtkwaliteit
  • Gezondheid en Milieu

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.