nieuws

Digitalisering verbindt de bouw- en infrasector

12 apr 2019

In 2050 willen we allemaal wonen en werken in gebouwen die klimaatneutraal zijn gebouwd. Dit lijkt nog ver weg, maar is het niet. De bouw speelt een sleutelrol in de transitie naar een duurzaam en klimaatbestendig Nederland.

 

De bouw- en infrasector kan een grote stap voorwaarts zetten door verdergaande digitalisering. Daarbij is samenwerking in de keten en uitwisseling van informatie tussen de vele partijen die bij de levenscyclus van bouwwerken betrokken zijn essentieel. TNO heeft zich aangesloten bij het initiatief DigiDealGO van de bouw- en infrasector om een vliegwiel te zijn voor digitale innovatie. Die is broodnodig gezien alleen al de enorme verbouwingsopgave om de gebouwde omgeving energieneutraal te maken.

De komende jaren moeten we tienduizenden woningen per jaar renoveren om uiteindelijk te komen aan een aantal van 200.000 woningen per jaar vanaf 2030. Het streven is 100% energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020 en een geheel circulaire bouwsector in 2050. Digitalisering is dé succesfactor om die ambities te realiseren.

Een belangrijk onderdeel van de DigiDealGO is het creëren van een virtuele gebouwde omgeving die de volledige levenscyclus van bouwwerken en materialen afdekt: een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving.

Technologie vertalen naar de praktijk

TNO wil binnen de DigiDealGO bestaande technologieën combineren en vertalen naar de praktijk van de bouw- en infrasector. En vooral partijen helpen deze toepasbaar te maken binnen de nieuwe manier van werken. Dat betekent onder meer innovaties voor de gebouwde omgeving met partijen uitproberen in fieldlabs. Daarin tonen we met onze partners aan dat innovaties werken en onder welke voorwaarden. Vervolgens ontwikkelen we modellen voor opschaling, zodat grote delen van de sector hierbij kunnen aansluiten. Zo willen we aanjager zijn van de noodzakelijke digitale innovatie in de bouw- en infrasector.

Data combineren is de sleutel voor betere besluitvorming

Samenwerken en informatie delen zijn essentieel om de transitie van de gebouwde omgeving op een innovatieve manier vorm te geven. Digitale innovaties komen pas echt tot hun recht als partijen in de bouw- en infrasector bereid zijn de handen ineen te slaan. Een nieuwe manier van samenwerken zal leiden tot innovatieve producten, diensten en verdienmodellen. Denk aan het gebruik maken van geavanceerde sensoren waardoor waardevolle informatie beschikbaar komt.

Het gaat dan niet alleen om het kunnen gebruiken en delen van die informatie: combineren is de sleutel. Bijvoorbeeld de combinatie van sensordata met Bouw Informatie Modellen (BIM) en kunstmatige intelligentie. Daardoor is benodigd onderhoud beter te voorspellen en het leidt tot betere besluitvorming over renovatie of vervanging van infrastructuur en gebouwen. De beschikbaarheid van data (in BIM) in combinatie met robotisering en andere geavanceerde productiemethoden voor prefabriceren leiden tot enorme versnellingen op de bouwplaats. En dit zijn precies de combinaties die nodig zijn om echt een verschil te kunnen maken.

Digitalisering verbetert samenwerking

Internationale en nationale afspraken over het klimaat maken het noodzakelijk nu in actie te komen. Ze bieden ook volop kansen. Initiatieven als DigidealGO helpen de transitie naar duurzame wijken en gebouwen efficiënt en betaalbaar te maken. TNO ontwikkelt innovaties in renovatieconcepten en -processen, nieuwe technieken voor opwekking en opslag van energie, warmtevoorziening en het transitieproces zelf. Het inzicht dat data-analyse door digitalisering biedt, is onontbeerlijk om te begrijpen hoe we doelmatig met schaarse grondstoffen en recycleerbare materialen en bouwcomponenten kunnen omgaan.

Donderdag 11 april 2019 werd de DigiDealGO, het Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving, getekend door partijen in de bouw-, infra- en installatiesector, brancheverenigingen, overheden en kennisinstellingen. Door data-uitwisseling en digitale innovaties gezamenlijk te versnellen geven deze partijen een belangrijke impuls aan de maatschappelijke opgaven voor het klimaatneutraal maken van de gebouwde omgeving. In DigiDealGO worden sectorbrede afspraken gemaakt over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. Die maken het mogelijk om alle gegevens rondom het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten.

Nieuws
Contact

Prof. dr. ir. Arjen Adriaanse

  • Director of science

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.