nieuws

Energie wordt goedkoper

Innovatie maakt energietransitie rendabel • 04 apr 2019

Doelgerichte innovatie en goede coördinatie kunnen de kosten van de energietransitie flink verminderen. Bovendien leidt door die kostendaling de energietransitie tot aanzienlijke baten voor de economie en voor de maatschappij. Dit staat in een paper die TNO vandaag publiceert. De paper brengt de laatste inzichten en projecties samen op basis van marktverkenningen en technologievoorspellingen. Hieruit komt een optimistischer beeld naar voren dan vaak gedacht.

Lees ook ons TNO Insights artikel Energietransitie goedkoper dankzij innovatie

Lezen

10% lagere kosten door innovatie zon en wind

TNO berekende de invloed van lagere kosten voor zonnepanelen en windparken op de totale investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. In een integraal rekenmodel van de Nederlandse energiehuishouding  werden voor 2050 twee situaties vergeleken. In de eerste situatie is uitgegaan van een gemiddelde prijsdaling van de investeringskosten voor windparken en zonnepanelen. Bij de andere was het uitgangspunt een sterkere prijsdaling door onder andere innovatie,. Het resultaat is dat de totale investeringskosten voor de energietransitie meer dan 10% lager uit vallen wanneer door innovatie alleen al de investeringskosten van zonne- en windenergie lager worden.

100 miljard besparen door samenwerking Noordzeeregio

In de integrale kennis- en innovatieagenda (IKIA) van het Klimaatakkoord staan dertien innovatieprogramma’s. Belangrijk is dat er tussen deze programma’s meer synergie komt om onrendabele investeringen te voorkomen. Samenwerking is ook internationaal van belang. Nederland kan door gezamenlijk op te trekken met de landen in de Noordzeeregio 100 miljard euro besparen bij de aanleg van offshore windparken, uitbreiding van elektriciteitsnetten, gebruik van gasnetten voor waterstof en CO2-opslag.

Sneller rendabel

Nieuwe technologieën en toepassingen zijn de afgelopen jaren veel sneller rendabel geworden dan menigeen had voorzien. Offshore windenergie werd een paar jaar geleden nog als een kostenpost van een kleine tien miljard euro gezien, gedreven door subsidies. Windenergie is nu rendabel. De kosten van opwekking zonne-energie zijn spectaculair gedaald en de opbrengsten navenant gestegen. Op basis van eigen onderzoek en inzichten in de markt heeft TNO geen reden aan te nemen dat het eind van die trend in zicht is.

Baten

In het maatschappelijke en politieke debat over het klimaatbeleid ligt het accent vrijwel helemaal op de kosten van de energietransitie voor burgers en bedrijven. Die kunnen dankzij innovaties aanzienlijk omlaag. Er is nauwelijks aandacht voor de te verwachten baten. Door in de breedte te blijven investeren in innovatie ontstaan nieuwe bedrijvigheid, export, banen en verbetert de luchtkwaliteit.

Roadmap

Naar een breed gedragen energietransitie

De energietransitie die moet uitmonden in een volledig duurzame energiehuishouding in 2050, vergt innovaties op zowel technisch als sociaal gebied. TNO levert bijdragen op beide terreinen zodat overheden,... Lees verder
Roadmap

Naar CO2-neutrale brand- en grondstoffen

TNO werkt in het programma CO2-neutrale brand- en grondstoffen aan vier innovatielijnen. Lees verder
Roadmap

Naar een CO2-neutrale industrie

TNO ontwikkelt oplossingen om de energiehuishouding van de industrie te verduurzamen door gebruik van onder meer warmtepompen, afvang van CO2 en ultra-diepe geothermie. Daarnaast werken we aan nieuwe energiebesparende... Lees verder
Nieuws
Contact

Prof. dr. André Faaij

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.