nieuws

Technology Transfer TNO met 13 spin-offs succesvol vliegwiel voor groei en werkgelegenheid

Belangrijk middel voor TNO om impact te realiseren • 09 apr 2019

De ambitie van TNO is om ontwikkelde kennis en technologie sneller naar de markt te brengen om zo bij te dragen aan groei en werkgelegenheid. Het Technology Transfer programma van TNO draait inmiddels op volle toeren. Sinds de start heeft TNO dertien nieuwe bedrijven opgericht. Inmiddels bieden deze bedrijven werkgelegenheid aan tientallen mensen en zijn miljoenen aan externe financiering gerealiseerd.

Meer over Technology Transfer van TNO

Bezoek de website

Het aantal nieuw opgerichte bedrijven van TNO is gestegen van vijf in 2017 naar acht in 2018. Enkele bedrijven zijn gegroeid en hebben één of meerdere financieringsrondes met succes afgerond. In totaal werd in 2018 meer dan 15 mln euro aan externe investeringen verkregen. De spin-offs van TNO zijn opgeteld goed voor 66 arbeidsplaatsen (in 2017 nog 20). Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2018 van TNO en het Jaaroverzicht 2018 van Tech Transfer.

Concrete innovatieve oplossingen

Een belangrijk middel voor TNO om impact te realiseren, is het starten van nieuwe ondernemingen. Het Technology Transfer programma dat hierop is gericht, startte in 2017 en werpt in 2018 al vruchten af. Technology Transfer is de laatste stap in de innovatiecyclus van TNO. Die loopt van wezenlijk vernieuwend onderzoek via pre-competitieve samenwerking met publieke en private partners en contractresearch naar rechtstreekse overdracht aan de markt. In deze laatste fase brengt TNO kennis naar de markt in de vorm van concrete innovatieve oplossingen die worden overgedragen aan bestaande bedrijven d.m.v. licentieovereenkomsten of aan een nieuw bedrijf, een spin-off. De opeenvolging van de vier genoemde fases wordt ook wel valorisatie genoemd en betekent substantiële waardecreatie in de economie door TNO.

Spin-offs en spin-out in 2018

In 2018 zijn zeven spin-offs en één spin-out gerealiseerd; daarnaast zijn 27 licenties aan bestaande bedrijven uitgegeven. Een overzicht van de in 2018 gerealiseerde spin-offs:

MorePV
MorePV ontwikkelt een toevoeging aan zonnepanelen waardoor een hoger rendement en esthetisch aantrekkelijker resultaat behaald wordt. De populaire zogeheten all-black panelen krijgen door een speciale techniek een betere uitstraling door ze echt helemaal zwart te maken. Gecombineerd met een hogere opbrengst maakt dit ze aantrekkelijker voor de razendsnel groeiende particuliere markt. En een grotere vraag draagt bij aan versnelling van de energietransitie.

SALDtech
Fabrikanten wereldwijd zijn enthousiast over een revolutionaire vinding: een technologie om de nieuwe generatie OLED-displays te fabriceren voor tv’s, tablets en smartphones. Die hebben veel hogere resoluties, betere kleuren, een groter formaat en zijn buigbaar. Met de technologie spatial Atomic Layer Deposition zijn ze efficiënt te fabriceren. SALDtech wil in eigen land een industrie helpen opzetten die de complexe machines gaat vervaardigen.

Sightlabs
Sightlabs biedt met haar eerste product DNS Ninja een cybersecurity oplossing die financiële instellingen beschermt tegen indringers. De toepassing is in staat een wereldwijde ransomeware aanval als WannaCry direct in het netwerk te detecteren en te pareren. Ingebouwde algoritmes merken afwijkingen in het dataverkeer direct op. DNS Ninja is eenvoudig te integreren in bestaande IT systemen en infrastructuren.

Solar Visuals
Standaard zonnepanelen op daken gaan plaats maken voor PV-modules in alle denkbare vormen, formaten en kleuren die zelfs onzichtbaar in een gevel zijn te verwerken. Solar Visuals een spin-off van ECN part of TNO, UNSense en TS Visuals gaat deze innovatie naar de markt brengen. Grote oppervlakken zoals gevels van hoge kantoorgebouwen zijn nu op een fraaie manier energieopwekkend te maken.

SolaRoad
Een wegdek dat zonlicht opvangt en omzet in elektriciteit. De SolaRoad-technologie wordt inmiddels op verschillende plaatsen in Nederland en in Frankrijk toegepast en er is interesse uit California. Het begon met een fietspad en de volgende stap is toepassing in autowegen met zwaar verkeer. SolaRoad is een oplossing voor het grootschalig en onzichtbaar winnen van zonne-energie, zonder dat daar extra ruimte voor nodig is.

TBQ
Gebouwen voldoen niet altijd volledig aan de brandveiligheidsregels. TBQ heeft met kennis van TNO de inspectietool Brandcheck ontwikkeld om te kunnen aantonen dat de brandveiligheid op orde is. Zorginstellingen kunnen zo aan toezichthouders laten zien dat de getroffen maatregelen de veiligheid afdoende waarborgen. De tool wordt de komende tijd geschikt gemaakt voor andere sectoren als scholen, hotels en studentenhuizen. Er is inmiddels internationaal grote belangstelling voor.

TrustTester
TrustTester is de sleutel naar online privacy en nieuwe vormen van digitale dienstverlening. Informatie wordt bij zakelijke transacties gewaarmerkt zonder daadwerkelijk gegevens te verstrekken of op te slaan. Deze dienst combineert een gepatenteerd algoritme met een afsprakenstelsel. TrustTester valideert online verstrekte informatie en de ontvangende organisatie weet dan dat die correct is. Dat voorkomt tijdrovende en dure controleprocessen.

Spin-out
TNO's veiligheidssoftware, bestaande uit Effects en Riskcurves, inclusief de betrokken medewerkers zijn als spin-out over gegaan naar de joint venture Gexcon Netherlands BV. TNO heeft een minderheidsbelang in deze entiteit onder leiding van het Noorse Gexcon AS, die de software van TNO exclusief op de markt brengt. TNO ontwikkelt al decennia veiligheidssoftware voor de olie- en gasindustrie. Daarmee zijn bedrijven in staat effecten van verschillende scenario’s te berekenen en te analyseren en zo risico’s te verkleinen.

Nieuws
Contact

Dr. ir. Hans Boumans

  • Director Technology Transfer

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.