nieuws

Provincie Zuid-Holland investeert in Leiden Bio Science Park

17 mei 2019

De provincie Zuid-Holland stelt zo’n 750.000 euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van het Leiden Bio Science Park. Daarmee stimuleert de provincie de wereldwijde toppositie die de campus heeft op het gebied van Life Sciences en Health.

Voor meer informatie over het Leiden Bio Science Park bezoek de website

Website Leiden Bio Science Park

Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld over drie projecten. Door middel van deze projecten wordt de groei van het Leiden Bio Science Park bevorderd, de R&D mogelijkheden beter benut en de clusterontwikkeling verder vorm gegeven.

Zo ontvangt de Parkorganisatie Leiden Bio Science Park € 144.986 om het ecosysteem voor bedrijvigheid en innovatie te versterken. Dat doet de Parkorganisatie door te werken aan de zichtbaarheid van het Leiden Bio Science Park en het toegankelijker maken van de aanwezige onderzoeksinfrastructuur. TNO ontvangt € 200.000 voor de realisatie van een nieuw Biomarker Laboratorium. In dit laboratorium wordt onderzoek gedaan dat kan leiden tot meer kennis over ‘personalised medicine’ en efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen. Een bedrag van € 400.000 is bestemd voor BioPartner Center Leiden voor de realisatie van BioPartner 5. Dit is een nieuw gebouw voor bedrijven in de startersfase en de scale up fase, waar zij gebruik kunnen maken van gezamenlijke faciliteiten en onderzoeksinfrastructuur en elkaar ontmoeten en samenwerken.

Van belang voor Zuid-Holland

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, die de cheques symbolisch uitreikte, noemt campussen als in Leiden van groot belang voor Zuid-Holland: “Kenmerk van een campus is dat ondernemers en onderzoekers elkaar ontmoeten en samenwerken aan innovatieve oplossingen. Daarmee zijn ze van groot belang voor de verschillende topsectoren die onze economie kent, zoals life sciences & health in Leiden. Met de campussen zorgen we ervoor dat die sectoren zich verder kunnen ontwikkelen, bijdragen aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken als gezondheid en wereldwijd toonaangevend blijven.”

Peter van Dijken, Managing Director Healthy Living, TNO: “In het nieuwe Biomarker laboratorium gaan we biomarkers analyseren waarmee we ziekten in een vroeger stadium kunnen herkennen. Hierdoor kunnen patiënten sneller worden behandeld en wordt het makkelijker om gepersonaliseerde interventies te ontwikkelen. Het is de ambitie van TNO om de ontwikkeling van gezondheidsinterventies, waaronder geneesmiddelen, goedkoper en effectiever te maken door middel van dit soort innovaties. Samenwerking met andere partijen die zich bezig houden met gezondheid is hierbij essentieel en daarom gaat TNO haar gezondheidsgerelateerd onderzoek op het Leiden Bio Science Park concentreren”.

Leiden Bio Science Park

Het Leiden Bio Science Park behoort tot de grootste campussen van Nederland en is een van sterkste campussen voor Life Sciences & Health in Europa. Ruim 19.000 mensen werken op en rond het park bij zo’n 200 bedrijven en instellingen, van het LUMC tot grote farmaceutische bedrijven en startups. Het is een hoogwaardige campus met tal van faciliteiten en mogelijkheden voor ondersteuning en samenwerking. Om de wereldwijde toppositie Life Sciences & Health van het LBSP te behouden investeert de provincie in projecten ter versterking van de campus.

Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland

De investering in Leiden Bio Science Park komt beschikbaar via de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland. De provincie is met deze regeling gestart omdat campussen van belang zijn voor Zuid-Holland. Met innovatie en (nieuw) ondernemerschap zijn campussen de kraamkamer van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee zeer belangrijk voor de Nederlandse kenniseconomie. Zuid-Holland huisvest een aantal campussen die nationaal en internationaal toonaangevend zijn, waaronder het Leiden Bio Science Park. Om deze belangrijke positie te behouden en verder uit te bouwen, zijn investeringen noodzakelijk. Naast de projecten op het LBSP heeft de provincie via de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland ook geïnvesteerd in diverse projecten op de TU Delft Campus.

Ons werk

Leefstijlgeneeskunde: Blijvende gedragsverandering is de sleutel tot genezing van leefstijlziekten

Leefstijlgerelateerde ziekten veroorzaken patiënten veel leed en kosten de maatschappij geld. Door deze ziekten te voorkomen of te genezen kunnen veel mensen een beter leven leiden. Maar ook kan veel geld... Lees verder
Roadmap

Biomedical Health: beter begrip van ziekte en gezondheid

De zorgkosten stijgen, daar willen én kunnen we wat aan doen. De roadmap Biomedical Health ontwikkelt tools en kennis waarmee we bedrijven, professionals en individuen helpen om gepersonaliseerde gezondheidsinterventies... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. Han van de Sandt

  • Duurzame innovatie
  • gezondheid
  • veiligheid
  • toxicologie
  • blootstelling

Mediavragen?

Volg TNO op social media

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.