nieuws

TNO brengt energiebesparingspotentie huidig en toekomstig hoog-rendement beglazing in kaart

14 mei 2019

TNO heeft in opdracht van Glass for Europe een onderzoek verricht naar de potentiële energie- en CO2-besparingen voor verwarming en koeling van gebouwen als gevolg van de toepassing van hoogwaardige beglazing. Het rapport schetst aan de hand van 5 scenario’s de potentiële impact die de toepassing van dit glas heeft op de jaarlijkse energie- en CO2 reducties voor de 28 EU-landen.

Deze studie is een update van studies die TNO in 2007 en 2008  uitvoerde. Dit onderzoek  is gebaseerd op de actuele cijfers over bijvoorbeeld de Europese gebouwenvoorraad en de prestaties ervan. Verder is rekening gehouden met de veranderende energiemix als gevolg van de doelstellingen met betrekking tot CO2-reductie.

In het onderzoek wordt het jaarlijkse verbruik aan warmte- en koelenergie berekend voor een gebouw met beglazing zoals dat in de bestaande gebouwen aanwezig is. Daarnaast wordt het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming en koeling berekend voor hetzelfde gebouw maar dan voorzien van hoog-rendement glas. De jaarlijkse energiebesparing en CO2-reducties worden vervolgens doorgerekend voor 5 scenario’s waarin hoog-rendement glas wordt toegepast.

In het scenario waar alle gebouwen in Europa in 2030 zijn voorzien van hoogwaardig hoog-rendement  beglazing met meestal drie glaslagen kan 29% bespaard worden op het energieverbruik voor verwarming en koeling. In het scenario waar alle gebouwen in Europa In 2050  zijn voorzien van beglazingstypen die de Europese glasfabrikanten nog willen ontwikkelen, loopt dit op tot 37%.

Kennis

Building Physics & Systems

In de bouw ontstaan volop innovatieve ideeën. TNO helpt bedrijven (bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten) die concreet te maken door kennisdeling en advisering. We zetten ons daarbij tegelijkertijd... Lees verder
Nieuws
Contact

Ing. Leo Bakker

  • Building Physics & Systems

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.