nieuws

TNO zoekt organisaties voor innovatieproject: vergroten duurzame inzetbaarheid van praktisch geschoold personeel

29 mei 2019

Vindt u de verduurzaming van inzetbaarheid van uw praktisch geschoolde medewerkers belangrijk? Is uw organisatie gebaat bij interventies om medewerkers langer duurzaam inzetbaar te houden? TNO zoekt organisaties voor een innovatieproject om het Actieprogramma Vitaal vakmanschap óók tot een succes te maken voor praktische geschoolde medewerkers.

Neem deel aan dit innovatieproject

Neem contact op

Voor praktisch geschoolde medewerkers is duurzame inzetbaarheid een extra grote uitdaging. Zij hebben vaker te maken met ongunstige arbeidsomstandigheden. Zo doen zij vaker fysiek zwaar werk, lopen zij verhoogd risico op arbeidsongevallen (en daardoor meer risico op langdurig verzuim), en worden zij vaker blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op het werk. Ondanks dat medewerkers aangeven dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen die belangrijk zijn geworden door veranderingen in het werk, nemen zij minder deel aan activiteiten die duurzame inzetbaarheid kunnen vergroten. Dat is onwenselijk, want iedereen in Nederland dient langer door te werken en dat vereist óók voor praktisch geschoolde medewerkers passende investeringen. Dat geldt zeker ook voor medewerkers met fysiek zware beroepen.


TNO heeft hiervoor het Actieprogramma Vitaal Vakmanschap ontwikkeld waarbij medewerkers en leidinggevenden gevraagd worden ieder op hun eigen manier mee te denken over verduurzaming van de inzetbaarheid. Er wordt een analyse gemaakt van issues en de daarop aansluitende meest kansrijke interventies. Doordat medewerkers eerst doen wat ze zelf het belangrijkst vinden, is de kans op een positieve ervaring met verandering het grootst.

Het Actieprogramma Vitaal Vakmanschap heeft zich inmiddels meer dan bewezen voor middelbaar en hoger geschoold personeel in administratieve functies. Wij denken dat Vitaal Vakmanschap ook voor praktisch geschoolde medewerkers een prachtige methode kan zijn. In een publiek private samenwerking wil TNO, in samenwerking met professionele dienstverleners in de markt (Building Human Talent en Job Result), het Actieprogramma Vitaal Vakmanschap geschikt maken voor praktisch geschoolde medewerkers.

Wij zoeken organisaties die geïnteresseerd zijn in het Actieprogramma Vitaal Vakmanschap voor praktisch geschoolde medewerkers en een publiek private samenwerking willen starten. Neem contact op met Luuk Engbers om de mogelijkheden te bespreken voor deelname aan dit project.

Lees meer
Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.