nieuws

Financier kringlooplandbouw met data!

25 jun 2019

Wil Nederland van kringlooplandbouw een succes maken dat als voorbeeld kan dienen voor de rest van de wereld, dan moeten we fors investeren in ICT en datadeling.

Meer lezen over data als fundement voor kringlooplandbouw

Ga naar de pagina "Feeding the future"

Naar verwachting groeit de wereldbevolking tot wel 9,5 miljard mensen in 2050. Onze massale vraag naar voedingsmiddelen brengt zowel de aarde als onze voedselzekerheid in gevaar. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zet minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in op een omslag naar kringlooplandbouw in 2030.

In het realisatieplan dat vorige week werd gepresenteerd wordt aandacht besteed aan allerlei initiatieven die onze landbouw zowel ecologisch als economisch duurzamer zullen maken. Voor elk valt wat te zeggen. Er wordt echter weinig gesproken over de mogelijke rol van datadeling. Dat is opmerkelijk. Juist het vergaren en beschikbaar stellen van data vormen het fundament voor een beter klimaat én een gelijkwaardiger verdienmodel.

Duurzame voedselproductie is relatief duur. Een enkelzijdige afwikkeling van de kosten leidt tot een krappere omzet voor de boer of een hogere prijs voor de consument. Tweede Kamerlid en landbouwwoordvoerder Jaco Geurts (CDA) wees in Boerderij (19 juni) al op het belang van een eerlijker verdeling in de productieketen. Maar dan moet je precies weten waar je op zou kunnen besparen of waar optimaliseringsmogelijkheden zijn. Een digitaal versleutelde dataopslag, waarin de supermarkt haar verkoopcijfers of de leverancier zijn brandstofverbruik deelt, biedt uitkomst.

Toch blijft het lastig om een dergelijk model schaalbaar te maken. Het vergt transparantie en investeringsbereidheid van alle betrokken partijen. Volkskrantcolumnist Bert Wagendorp schreef op 17 juni terecht dat je moeilijk koploper kringlooplandbouw kunt worden als je ook de tweede landbouwexporteur ter wereld bent. Slechts een enkeling zal belangeloos ingaan op minister Schoutens beroep op duurzaamheid. Financiële argumenten, zoals lagere productiekosten of een betere afstemming tussen vraag en aanbod zullen overtuigender zijn om van koers te wijzigen.

Gelukkig heeft Nederland veel ervaring in huis op het gebied van datatoepassingen voor de landbouwindustrie. Een mooi voorbeeld is het Smart Dairy Farming-project. Hierin werken verschillende partners aan een gezamenlijk gegevensplatform voor de melkveesector. Sensoren en andere technologische hulpmiddelen spelen daarbij een belangrijke rol. Dankzij een optimale afstemming tussen alle belanghebbenden gaf de koe tijdens haar levensloop niet alleen meer melk, maar konden ook haar welzijn en gezondheid worden gegarandeerd.

Ook de kassenbouw- en ICT-industrie sloegen de handen ineen voor een slimmere uitwisseling van data rondom arbeid, klimaat en watertoevoer. Door informatie over kassen in verschillende werelddelen te verzamelen kunnen we tot in het kleinste detail inzicht krijgen in de teeltketen. Op basis daarvan kunnen we duurzamer produceren en kan er op grote schaal maatwerk worden geleverd dat aansluit op de vraag van morgen. Dat leidt tot een beter klimaat, minder voedselverspilling en kostenbesparing. Daarnaast wordt de keten als geheel transparanter, met als resultaat een beter wederzijds begrip tussen producent en consument.

Zoals de directeur van het Rathenau Instituut in De Groene Amsterdammer (19 juni) opmerkte ligt er wel een grote verantwoordelijk bij de beheerders van die de data. Immers het wordt alleen een succes als de hele keten, van boer tot consument, gebruik kan maken van de data en er de vruchten van plukt.

Minister Schouten verdient alle lof voor haar durf en streven. Informatievoorziening wordt alleen nog te veel als randzaak van de kringlooplandbouwstrategie beschouwd, terwijl de rol van data juist essentieel is voor de praktische én financiële haalbaarheid van onze ambities. Daarom zou een ICT-infrastructuur op basis van datadeling de ruggengraat van het realisatieplan moeten vormen.

Egon Janssen en Matthijs Vonder werken beiden bij TNO op het gebied van Agrifoodtechnologie.

Meer weten over de werkzaamheden van TNO op het gebied van Agrifoodtechnologie?

Neem contact op met Matthijs Vonder

Neem contact op
Expertise

Monitoring & Control Services

Monitoring & Control Services komt met IT-oplossingen voor complexe monitoring- en control opgaven in domeinen als duurzame energie, smart industry, defensie en smart city. Lees verder
Kennis

Glastuinbouw: verduurzamen met datagedreven bedrijfsvoering

De glastuinbouw is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. De glazen tuinbouwkas met zijn technische installaties is een belangrijk exportproduct geworden. Nederlandse toeleveranciers exporteren... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Matthijs Vonder

  • smart dairy farming
  • information value provider
  • IVP
  • infobroker
  • streaming analysis

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.