nieuws

Whitepaper Technology for Climate

25 jun 2019

De wereldwijde vraag naar energie van de geïndustrialiseerde, op fossiele brandstoffen gebaseerde economie, blijft toenemen. En dat terwijl er een enorme vooruitgang gaande is in ontwikkeling en gebruik van nieuwe energiebronnen en energiebesparende technologieën. Hoe kunnen deze ontwikkelingen echt bijdragen aan een beter klimaat?

Download the Whitepaper hier

Download

TNO presenteerde op 25 juni 2019 tijdens de conferentie Tech4Climate, de whitepaper “Technology for Climate. Beyond Paris: the next business wave” met mogelijke technologische innovatie om tot nieuwe producten voor de energie transitie te komen. Dit biedt de industrie een aantal inspirerende voorbeelden in nieuwe (of toekomstige) markten en in de grote zakelijke kansen die er liggen. Door deze kansen te verzilveren kan de industrie juist het voortouw nemen.

Industrie de sleutel tot de energietransitie

Het is immers de industrie zelf die een belangrijke rol speelt in het vermarkten van innovaties en het ontwikkelen van technologische oplossingen voor een volledig CO2-loze samenleving. Hoogtechnologische systemen & materialen en duurzame chemische technologieën zijn de sleutel tot de energietransitie. Zoals gesteld in een eerdere TNO Whitepaper over goedkopere energie voor de energietransitie , kan een gerichte investering in innovatie zowel de kosten van de energietransitie aanzienlijk verlagen, als een aanzienlijk groeipotentieel aanboren voor een schone en toekomstbestendige industrie

Er moet wat gebeuren!

Recent onderzoek van McKinsey Energy Insight laat zien dat we -zelfs op basis van de huidige plannen voor CO2-reductie, zoals wereldwijd verzameld- tegen 2050 een reductie van 22% van de door de mens veroorzaakte broeikasgassen zullen bereiken. Dit is onvoldoende om de IPCC-grens van maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde in 2100 te bereiken. Om de IPCC-doelstelling, zoals overeengekomen in Parijs, te bereiken, hebben we tegen 2050 een reductie van 66% nodig. Er moet dus wat gebeuren!

De uitdaging

De whitepaper kijkt, zoals de titel al weergeeft, verder dan het Parijse klimaatakkoord. Er is helaas niet een eenduidige oplossing waarmee CO2-reductie kan worden bereikt. In de whitepaper wordt de uitdaging beschreven en vervolgens worden zakelijke kansen belicht die de Nederlandse industrie kan benutten. De beschreven kansen variëren van complete technologische systemen en producten tot belangrijke componenten. Het gaat om nieuwe generaties van elektrische, warmte- en chemiebatterijen. Er zal in gezamenlijkheid van groot en klein bedrijf met kennisinstellingen en een ondernemende overheid moeten worden opgetrokken. Alleen grootschalige industrialisatie van goede producten en processen gaat helpen. Vooral de kansen voor de chemische industrie en op het vlak van elektriciteit en warmte opslag worden in de whitepaper uitgewerkt.

1) TNO (2019), Energie wordt goedkoper innovatie maakt de energietransitie rendabel
André Faaij en Ruud van den Brink, Den Haag, maart 2019.
Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.